A prémiumok használata igen gyakori motivációs eszköz a munkahelyeken. Ennek ellenére a 2012. évi I., a Munka Törvénykönyvében (továbbiakban Mt.) nem szabályozza ezen jellegű díjazást, azonban a prémium meghatározása a munkáltató elengedhetetlen feladata az ösztönzés szempontjából. A prémiumnak nincs előre meghatározott…