Minden munkavállalót megillet a pihenéshez való jog, amelyet a munkáltató köteles tiszteletben tartani. A szabadság elsődleges célja, hogy a munkavállaló regenerálódjon. Ezért a 2012. I. törvény, a Munka Törvénykönyve (továbbiakban Mt.) alapszabadság és pótszabadságot állapít meg a munkavállaló részére. Az…