10 tény az őszi adócsomagról

das_konyveles_10_teny_az_oszi_adocsomagrol

das_konyveles_10_teny_az_oszi_adocsomagrol

Több féle változás várható az őszi adócsomag bevezetése után, amely alapján sorra vesszük a várható változásokat és azok szabályait.

A főbb változások közé tartozik, hogy duplájára nő a kata és a kiva értékhatára, növekszik az alanyi áfamentesség értékhatára, megvalósult a startup adókedvezmény, továbbá 2017. nyaráig, haladékot nyújt a jogalkotó az automaták adóhatósághoz való bekötését illetően.

A kata és kiva: magasabb értékhatár

A kata, vagyis a kisadózó vállalkozások tételes adózását 6 millió forintról, 12 millió forintra emelték, ami azt jelenti, hogy csupán a 12 millió forintos bevételi határt túllépését követően köteles a magánszemély 40{adca653ce364150f36f07e9b44d21d77792386d692f38ea2f81165016a22639f}-os mértékű adót megfizetni, addig csupán a havi 50.000,-Ft értékű járulékot kell csupán teljesítenie, bevételtől függetlenül. 24 helyett, 12 hónapra csökken az időtartam, amely elteltével választható az adóalanyiság, amennyiben önként lépne ki az adó alanya a kata hatálya alól. Továbbá nem minősül főállású kisadózónak az a vállalkozó, aki egyidejűleg nevelőszülői jogviszonyban áll.

A kiva, tehát a kisvállalati adó választhatóságának ugyanúgy 500 millió forint marad a bevételi korlátja, ahogy a korábbiakban, azonban az adóalanyiság megszűnése csupán az 1 milliárd forintos határ meghaladását megelőző nappal lesz esedékes. A módosítást követően, a kisvállalati adóalanyiság időszakában keletkezett, de még fel nem használt elhatárolt veszteséget, a társasági adó hatálya alá történő átlépést követően, az átlépés időpontját követő 5 adóéven keresztül lehetséges felhasználni.

Áfa: 8 millióra növekszik az alanyi adómentesség értékhatára

Az alanyi adómentesség értékhatára a korábbi 6 millió forintról, 8 millió forintra emelkedik. Nemcsak adómegtakarítást, hanem jelentős adminisztráció csökkenést is jelent a változás, így még több vállalkozás választhatja 2017-től az alanyi mentességet, ami annyit tesz, hogy a vállalkozónak nem szükséges az áfát felszámítania és fizetnie az állam részére, de még áfabevallást sem kell benyújtania.

 

Eho: kétkulcsossá válik a rendszer

A köztehercsökkentés mellett egyszerűsödnek az egészségügyi hozzájárulás, vagyis az eho szabályai. Megszűnik a kamatjövedelmet, valamint a TBSZ lekötési hozamot terhelő 6{adca653ce364150f36f07e9b44d21d77792386d692f38ea2f81165016a22639f} mértékű egészségügyi hozzájárulás kötelezettség, ezért a változást követően, senkinek nem kell a kamatjövedelem után 6{adca653ce364150f36f07e9b44d21d77792386d692f38ea2f81165016a22639f}-os mértékű eho-t fizetnie. Továbbá a fizető vendéglátó tevékenységet végzők tételes átalányadóját választó magánszemélyek 20{adca653ce364150f36f07e9b44d21d77792386d692f38ea2f81165016a22639f} mértékű eho fizetési kötelezettségét is eltörlik. Az eddig a különböző jövedelmeket terhelő, öt kulcsot mellőzi a javaslat és így válik kétkulcsossá a hozzájárulási rendszer, mert csak a 14{adca653ce364150f36f07e9b44d21d77792386d692f38ea2f81165016a22639f}-os és a 27{adca653ce364150f36f07e9b44d21d77792386d692f38ea2f81165016a22639f}-os kötelező mérték marad fenn.

 

Tao: új jogcímek a kedvezmények között

A kedvezmények köre új kategóriákkal bővül, bevezetésre kerül az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházások kedvezménye és az élőzenei adókedvezmény. Az adózó általa üzemeltetett vendéglátóhelyen adókedvezményt vehet igénybe az élőzenei szolgáltatást illetően, a szolgáltatás költségére elszámolt díjra vonatkozóan, amely mértéke az adózó által ráfordításként az adóévben elszámolt ellenérték, vagyis a megfizetett díj áfa nélkül számított összegének legfeljebb 50{adca653ce364150f36f07e9b44d21d77792386d692f38ea2f81165016a22639f}-a.

Az új rendelkezések alapján, a törvény adóalap-kedvezménnyel támogatja a regisztrált korai fázisú vállalkozásokba történő befektetést, miszerint az adózás előtti eredményt csökkenti a korai fázisú vállalkozásban szerzett részesedés bekerülési értékének a részesedés szerzésének adóévében alkalmazott adókulcs mértékéhez igazított hányada a részesedés szerzésének adóévében és az azt követő 3 adóévben, de adóévenként legfeljebb 20 millió forinttal. A kedvezményre az az adózó jogosult, aki a szerzést megelőző 3 adóéves időszakon belül, sem pedig a kapcsolt vállalkozása, jogelődje nem volt tagja, üzletrész-tulajdonosa, stb. a korai fázisú vállalkozásnak, amelyre vonatkozóan igénybe veszi a kedvezményt. Magát a kedvezményt 4 adóévben egyenlő részletekben lehetséges érvényesíteni.

Reklámadó: az adó alanya megállapítható lesz

Vitathatatlanná válik az interneten való reklámközzététel esetében az adó alanya, vagyis maga a reklámközzétevő személye. A reklámadó-kötelezettségüket határidőben befizetők nyilvántartásából a jövőben akkor törli az adóhatóság az adóalanyt, ha a tartozása nettó módon számítva, meghaladja a 100.000,-Ft-os értékhatárt.

Startup: kedvezmény a befektetéshez

Adókedvezmény nyújt könnyebbséget a startup cégekbe fektető vállalkozások részére. Ezen intézkedés a tőkeáramlást hivatott elősegíteni. A rendelkezés korlátja, hogy a kedvezményt a befektetés évében, valamint az azt követő 3 évben lehetséges igénybe venni, maximum 20 millió forint értékhatárig évente.

NAV: támogató eljárás

Az állami adóhatóság új szolgáltatást vezet be, amely szerint azonnal segíti az adózót, ha kockázatot vél felfedezni. Ez a támogató eljárás még nem él a gyakorlatban, újdonságként a módosítást követően lép életbe. A szabályozás célja a segítségnyújtás és a megelőzés, valamint a kapcsolatfelvétel, tehát az adóhatóság  nem ellenőriz és nem is elsősorban szankciónál, hanem önellenőrzést javasol a szükséges esetekben, ezen felül, ha indokolttá válik, akár közvetlen szakmai segítséget is nyújt a hiányosságok kiküszöbölése érdekében. Ez nem csupán a vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemélyekre terjed ki, hanem bármely adóalanyra.

A megbízható minősítésű adózókat automatikus fizetési könnyítés illethet a jövőben, amely keretében nem csupán részletfizetésre, hanem akár fizetési halasztásra is biztosít lehetőséget a hatóság. Az értékhatárok is módosulnak, a korábbi 500.000,-Ft mértékét, 1,5 millió forintra emelték.

Az étel- és ital automaták automata felügyeleti egység nélkül még 2017.06.29. napjáig üzemeltethetők egyéb kötelezettség nélkül.

Szja: kedvezmény első házasoknak

A módosítást szerint, az első házasok részére, a házasságkötéstől számított 24 hónapig, jár a havi 5.000,-Ft értékű adókedvezmény, amelyet a családi kedvezménnyel együtt lehetséges igénybe venni, akár az adóelőlegből is.

IFRS: érdemes átállni

Az IFRS-re (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standard) áttérés során lehetővé válik az adózó részére a meglévő nyilvántartások továbbvitele mellett, hogy az adóalapját úgy állapítja meg, mintha nem tért volna át. Ezzel a választással áttérési adóalap-különbözet nem jelentkezik. Ezen kívül az IFRS szerinti beszámolókra vonatkozó elvárások szabályai is módosulnak, egyszerűsödnek, amellyel az átállás is átláthatóbbá válik.

Különadó: kiterjesztett mentesség

A rendelkezés a közszféra bizonyos állománycsoportjai közötti diszkrimináció megszüntetését célozza meg azzal, hogy kiterjeszti a lehetőséget a létszámcsökkentés keretében kifizetett összegek adómentességére, a kormánytisztviselőket és a köztisztviselőket illetően. Tehát a csoportos létszámcsökkentés keretében megszűnő jogviszonyokban a felmondási időre járó juttatás, valamint a végkielégítés teljes egészében mentesül a 75{adca653ce364150f36f07e9b44d21d77792386d692f38ea2f81165016a22639f}-os különadó megfizetésének kötelezettsége alól.

Természetesen fenti rendelkezések gyakorlati alkalmazása még a későbbiekben várható, ha azonban Önnek kérdése merült fel fentiekkel kapcsolatban, forduljon hozzánk bizalommal!

AKCIÓ