2018. évi szabadságok kiadása – ellenőrizze nyilvántartásait!

Az év végén sokan eszmélnek rá, hogy a szabadságok nagy része még nem lett kiadva a munkavállalóknak, pedig a szabadság kiadása a munkaadó kötelezettsége. A szabadságot alapvetően tehát a munkaadó adja ki.

A szabadságokkal a munkaadó rendelkezik

Munka törvénykönyve 122. § (2) rész:
A munkáltató évente hét munkanap szabadságot – a munkaviszony első három hónapját kivéve – legfeljebb két részletben a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban köteles kiadni. Ennek során a 121. § megfelelően irányadó. A munkavállalónak erre vonatkozó igényét legalább tizenöt nappal a szabadság kezdete előtt be kell jelentenie.”

Tehát a szabadságokkal a munkaadó rendelkezik, a szabadság kiadásának időpontját a munkavállalónak legkésőbb a szabadság kezdete előtt tizenöt nappal közölni kell. 7 napot (év közben létrejött munkaviszonynál arányos részt) úgy kell kiadni, ahogy a munkavállaló kéri, de ezt neki legalább 15 nappal előtte jeleznie kell.

Meddig kell kiadni a szabadságokat

A szabadságot alapesetben az esedékesség évében kell kiadni.

Vannak azonban különleges helyzetek. A munka törvénykönyve három alapvető lehetőséget biztosít, hogy a szabadságok ne vesszenek el és fel tudják használni őket a munkavállalók a megérdemelt pihenésre.

Amennyiben a munkaviszony október elsején vagy azt követően kezdődött, a munkáltató az esedékességet követő év március 31-ig adhatja ki a munkavállalónak járó tárgyévi szabadságot.

Az esedékesség évében kell kiadottnak tekinteni a szabadságot, ha igénybevétele az esedékesség évében megkezdődik és a szabadság következő évben kiadott része a nem haladja meg az öt munkanapot.

Pótszabadság

Az életkor szerinti pótszabadság a következő évben is kiadható, erről a felek külön megállapodásban egyezhetnek meg, melyet mindkét fél által aláírt dokumentumban írásba foglalnak.

Van még néhány ritkán előforduló esetre vonatkozó szabály, amit a MT 123.§-125.§-ban találhatnak meg az érdeklődők.

 

Tóthné Kalmár Hajnalka

D.A.S. Könyvelőiroda

AKCIÓ