Adókedvezmények a társasági adóban I.

Méltán az egyik legnépszerűbb kedvezmény a társasági adó rendszerében a:

FEJLESZTÉSI TARTALÉK.

Tekintsük át röviden, hogy

– mi a kedvezmény célja
– mik a fejlesztési tartalék
           – képzésének szabályai
           – mire
           – hogyan használható fel

s végül 2 esettanulmányban lássuk, mennyit is „nyerhetünk” vele.

Célja:

A fejlesztési tartalék képzéséhez egy beruházásösztönző kedvezmény kapcsolódik. Célja, hogy a fejlesztési költségekre való előzetes tartalékolást támogassa, azáltal, hogy a félretett pénzt nem kell a nyereség keletkezésének évében leadózni.

Képzése:

A fejlesztési tartalék az adott tárgyévben keletkező adózás előtti eredményből képezhető, annak 50 %-os hányadáig, 2019-től maximum adóévenként 10 milliárd forintos összegben.

Fontos, hogy az adóév utolsó napjára vonatkozóan a számviteli nyilvántartásokban át kell vezetni a képzett fejlesztési tartaléknak megfelelő összeget az eredménytartalék terhére a lekötött tartalékok közé! Ennek hiányában a kedvezmény igénybevételére nem jogosult a vállalkozás.

Mire használható fel?

A fejlesztési tartalék feloldásával keletkező összegből a beruházásoknak az aktiválásig felmerült költségei finanszírozhatóak. Így például egy informatikai beszerzés vagy egy ingatlanvásárlás. De akár egy gépkocsi vásárlása pénzügyi lízing konstrukcióban is megfelelő. Továbbá pl. a bérelt ingatlanon végzett felújítás költségeire is felhasználható. Vagyis a KKV szektorban tipikus beruházások többségénél igénybe vehető, sőt ezzel egyidejűleg igénybe vehető a KKV beruházási kedvezmény is!

Hogyan történik a feloldás?

A fejlesztési tartalékot a társaságok a képzés évét követő 4 adóévben kell, hogy felhasználják.

Abban az esetben, ha 4 adóéven belül nem sikerül a felhasználás, vagy nem a megfelelő (beruházási) célra használják fel a lekötött tartalékot, a 4. adóévet követő évben meg kell fizetni a kedvezmény miatt korábban meg nem fizetett társasági adót, és az eltelt évekre vonatkozó késedelmi pótlékot.

A beruházás bekerülési értékének megfelelő összegű fejlesztési tartalékot a lekötött tartalékból fel kell oldani. A társasági adóban a beruházás aktiválását követően a lekötött tartalékból feloldott összeget elszámolt értékcsökkenésként kell figyelembe venni. Az ezt követően fennmaradó nettó nyilvántartási értéket a szokásos szabályok szerint kell elszámolni.

Lássuk az első példát, amelyben a 2018-ban képződött 60 milliós nyereségből 30 millió fejlesztési tartalékot képzett a vállalkozás, hogy a tervezett beruházásait megvalósítsa.

Ezt követően a célnak megfelelő számítástechnikai felszerelés beszerzést végzett 2019-ben 20 millió forintos összegben. Így 2018-ra vonatkozóan nem kellett a 30 millió forint utáni 2,7 millió forint adót megfizetni, hanem azt a következő években a felhasználáshoz kapcsolódóan, az értékcsökkenési leíráshoz kötve fokozatosan tudja megfizetni. Így jut a vállalkozás egyfajta finanszírozási forráshoz az adó terhére. A 4 éven belül fel nem használt lekötött tartalékhoz kapcsolódóan ugyanakkor az 5. évben meg kell fizetni az adót, a késedelmi pótlékával együtt.

Második esettanulmányunkban a vállalkozás két egymást követő adóévben is képez fejlesztési tartalékot, 20 illetve 15 millió forint értékben. Majd a harmadik adóévben a társaság beruházást hajt végre, 45 millió forint összegben, amelyhez kapcsolódóan feloldja az előző években lekötött fejlesztési tartalékot.

Ennél a példánál a vállalkozás több éven át gyűjti össze a beruházáshoz szükséges forrásokat, így még jobban ki tudja használni a kedvezményben rejlő előnyöket.

Látható, hogy megfelelő tervezéssel és szakértő segítséggel a vállalkozás milliós versenyelőnyhöz juthat a piacon. Ennek kihasználásához kérje irodánk segítségét!

FIGYELEM!

Az itt szerepelő cikkek tartalma a megjelenéskor érvényes szabályok alapján íródott, sajnos a jogszabályok gyakori változása miatt ezek akár rövid időn belül érvényüket veszíthetik.

Cikkeink célja a figyelemfelhívás, konkrét számviteli, adózási kérdésével forduljon szakemberhez, aki az eset összes körülményének figyelembevételével tud állást foglalni, javaslatot tenni.

Kérdés esetén vegye fel kollégáinkkal a kapcsolatot.

AJÁNLATKÉRÉS


AKCIÓ