Adókedvezmények a társasági adóban II.

Macro shot of financial concept

Akár a FEJLESZTÉSI TARTALÉKBÓL megvalósult beruházásaik után is igénybe vehetik a kis- és középvállalkozások a

KKV BERUHÁZÁSI KEDVEZMÉNY-t.

Nézzük meg, hogy:

 • ki jogosult a kedvezmény igénybevételére
 • mi az igénybevétel módja
 • milyen tételek képezik az alapját
 • mire kell a későbbiekben figyelni

Ki veheti igénybe:

A KKV beruházási kedvezmény címén azok a vállalkozások csökkenthetik adófizetési kötelezettségüket:

 • amelyeknek kizárólag magánszemélyek a tulajdonosai és
 • akik KKV-nak minősülnek

Az igénybevétel módja:

A KKV beruházási kedvezménnyel az adott tárgyévben keletkező pozitív adózás előtti eredmény csökkenthető, legfeljebb az adóalap összegéig. (Tehát veszteségelhatárolás erre nem alapítható, legfeljebb nulla értékig csökkenthető az adóalap.)

Milyen tételek képezik a kedvezmény alapját:                   

A KKV beruházási kedvezmény címén a társaság adóévi pozitív adóalapja a következő jogcímeken csökkenthető:

 • a vállalkozási célt közvetlenül szolgáló (nem lakáscélú vagy jóléti célú) új ingatlan létrehozására irányuló beruházás összegével
 • az ingatlanon végzett felújtás, bővítés, átalakítás értékét
 • a bérelt ingatlanon végzett beruházások összegét
 • az olyan újként beszerzett berendezés, gép, jármű értékével, ami a számviteli törvény szerint műszaki berendezésnek, gépnek, járműnek minősül
 • az új szellemi termék, szoftvertermék felhasználási jogának értékét.

Összegezve tehát a vállalkozási célt közvetlenül szolgáló ÚJ tárgyi eszközök és immateriális javak létrehozására irányuló beruházások esetén veheti igénybe a társaság a kedvezményt.

 

Mire kell a későbbiekben figyelni (szankciók!):

Az adóévet követő négy adóévben a KKV beruházási kedvezmény összegének duplájával kell az adóalapot megnövelni, abban az évben, amelyben a kedvezmény alapjául szolgáló

 • beruházást nem helyezi üzembe (nem veszi használatba) a társaság
 • a használatba vett eszközt eladja, apportálja vagy térítés nélkül átadja a cég
 • az eszközt a forgóeszközök közé átsorolja a vállalkozás.

Ugyanígy bünteti azt az esetet is a társasági adó törvény, amikor a társaság jogutód nélkül megszűnik, ekkor is kétszeres összeggel kell megnövelni az adózás előtti eredmény összegét.

 

Nézzünk egy gyakorlati példát:

 1. időszak – a megtakarítás, felkészülés a beruházásra

ADÓTAKARÉKOS FOGÁSZATI Kft. a 2018. évben keletkező 40 millió forintos adóalapjából 20 millió forintot fejlesztési tartalék címén elkülönít a tervezett panoráma röntgen gépek beszerzésére.

A 2018. évi adóalapját így 20 millió forinttal csökkentheti a fejlesztési tartalék képzés címén, azaz 1,8 millió forintnyi adó megfizetését tudja ezzel elhalasztani a későbbi évekre.

Felhívom a figyelmet rá, hogy ez nem végleges kedvezmény, csak halasztási lehetőség. A felhasználást követően a feloldás függvényében ebből növelő tétel lesz, így utóbb meg kell fizetni a korábban elhalasztott adót.

 1. időszak – a beruházás kivitelezése

2019-ben megtörténik a gépek beszerzése összesen 25 millió forint értékben, a 20 millió forintos tartalékot is felhasználva.

Mivel a beszerzés közvetlenül szolgálja az ADÓTAKARÉKOS FOGÁSZATI Kft. vállalkozási célját, ezért a KKV beruházási kedvezmény igénybevételére is jogosult lesz, a 2019. évi 30 millió forintos nyereségét csökkentheti a beruházásra fordított 25 millió forinttal. Ezzel a feltételek teljesülése esetén (4 éves megtartási kötelezettség), 2,25 millió forintot tud véglegesen megtakarítani a társasági adójából a vállalkozás.

 

Kérjen szakértő segítséget, hogy az ön vállalkozása is ADÓTAKARÉKOS legyen!

Gondos tervezés mellett legálisan spórolhat meg milliókat cége adójából!

 

FIGYELEM!

Az itt szerepelő cikkek tartalma a megjelenéskor érvényes szabályok alapján íródott, sajnos a jogszabályok gyakori változása miatt ezek akár rövid időn belül érvényüket veszíthetik.

Cikkeink célja a figyelemfelhívás, konkrét számviteli, adózási kérdésével forduljon szakemberhez, aki az eset összes körülményének figyelembevételével tud állást foglalni, javaslatot tenni.

 

Kérdés esetén vegye fel kollégáinkkal a kapcsolatot.

AJÁNLATKÉRÉS


AKCIÓ