Adónaptár 2016. április

das_konyveles_adonaptar

das_konyveles_adonaptar

Bevallási kötelezettség Nyomtatvány neve
12.ápr Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1608
Bevallás a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó és a biztosított mezőgazdasági őstermelő szociális hozzájárulási adó és járulék kötelezettségeiről 1658
Havi bevallás az egyszerűsített foglalkoztatással összefüggő kötelezettségről azon adózók számára, akik nem kötelezettek elektronikus bevallásra 1608E
Havi bevallás a szociális hozzájárulási adóról, a járulékokról és egyéb adatokról 1608INT
15.ápr Havi bevallás a baleseti adóról és annak önellenőrzéséről biztosítók részére 1610B
Bevallás a baleseti adóról és annak önellenőrzéséről magánszemélyek/szervezetek részére 1610M
20.ápr Bevallás egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben 1601
Havi bevallás a biztosítási adóról és annak önellenőrzéséről 1620
Bevallás a 2016. évben első ízben kötelezetté váló adózók innovációs járulékelőlegéről 1649
Áfa-bevallás (bevallás, adatszolgáltatás) 1665
Bevallás játékadóról 1678
Áfa-bevallás a speciális adózói körbe tartozó adózók részére (bevallás, adatszolgáltatás) 1686
Összesítő nyilatkozat az Európai Közösség területén történő közösségi termékértékesítésekről és szolgáltatásnyújtásokról, valamint az Európai Közösség területéről történő termékbeszerzésekről és szolgáltatás igénybevételekről 16A60
Bevallás a távközlési szolgáltatást nyújtók távközlési adójáról 1691
Bevallás a 2016. évi pénzügyi tranzakciós illeték, valamint a 2017. évi fizetési kötelezettségről 1693
Bevallás a reklámadóról, adóelőleg-kiegészítésről, reklámadó-előlegről, valamint a reklám-közzététel megrendelőt terhelő kötelezettségéről 1694
Bevallás a népegészségügyi termékadóról 2016. év 16NETA
 Bevallás a pénzügyi szervezetek, valamint a forgalmazók és a befektetési alapok különadójáról 16P90
Havi bevallás a fizetendő, illetve visszaigényelhető energiaadóról, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről 16J03
Negyedéves/éves bevallás a szociálpolitikai menetdíj-támogatás személyszállítási tevékenységek szerinti adatairól 16A215
 Bevallás a kisvállalati adóról 16KIVA
Környezetvédelmi termékdíj és a gépjármű termékdíjátalány 2016. évi bevallás 16KTBEV
Befizetési kötelezettség Bankszámlaszám
12.ápr Kisadózó vállalkozások tételes adója 10032000-01076349
Egyszerűsített vállalkozói adó előlege 10032000-01076033
Hitelintézeti járadék előlege 10032000-01076136
Átalányadó, tételes átalányadó előlege 10032000-06056353
Az egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő által fizetendő adóelőleg, a nem kifizetőtől származó jövedelmet szerzett, továbbá a kifizetőtől származó jövedelmet szerzett magánszemély adóelőlegének befizetése 10032000-06056353
Szociális hozzájárulási adó 10032000-06055912
Szakképzési hozzájárulás előlege 10032000-06056061
Egyszerűsített foglalkoztatást terhelő közteher 10032000-06057763
Háztartási alkalmazott után fizetendő regisztrációs díj 10032000-01076215
A munkáltató által levont személyi jövedelemadó-előleg 10032000-06055950
Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás
–       NAV Magánszemélyt terhelő ekho beszedési számla 10032000-06056377
–       NAV Kifizetőt terhelő ekho beszedési számla 10032000-06056360
Egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék 10032000-06055981
Az egészségügyi hozzájárulás 10032000-06056212
Munkáltató által levont járulék
–       NAV Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevételek magánszemélyektől levont járuléka beszedési számla 10032000-06055974
–       NAV Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék magánszemélyektől levont járuléka beszedési számla 10032000-06055981
Egyéni vállalkozó által fizetendő járulék
–       NAV Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék magánszemélyt, őstermelőt, egyéni vállalkozót, kifizetőt terhelő kötelezettség beszedési számla 10032000-06057749
–       NAV Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevételek magánszemélyt, őstermelőt, egyéni vállalkozót, kifizetőt terhelő kötelezettség beszedési számla 10032000-06056236
Társas vállalkozás által fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék 10032000-06056229
A magánszemély által fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék 10032000-06056229
A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó által fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék 10032000-06056229
15.ápr Baleseti adó befizetése 10032000-06055936
20.ápr Kisvállalati adó előlege 10032000-01076356
Biztosítási adó 10032000-01076318
Pénzügyi tranzakciós illeték 10032000-01076332
Reklámadó (reklám-közzététel megrendelőjének adókötelezettsége) 10032000- 01079081
Távközlési adó befizetése 10032000-01077010
Általános forgalmi adó befizetése 10032000-01076868
Kulturális adó 10032000-06055929
Társasági adó előleg befizetése (havi, negyedéves) 10032000-01076019
Energiaellátók jövedelemadójának előlege 10032000-01076150
Játékadó befizetése 10032000-01076992
Népegészségügyi termékadó befizetése 10032000-01077003
A forgalmazó és a befektetési alap különadójának első részlete (negyedév) 10032000 01076291
Energiaadó befizetése 10032000-01037375
Cégautóadó 10032000-01076167
Innovációs járulékelőleg befizetése 10032000-06056322
Rehabilitációs hozzájárulás előlege 10032000-06056281
Környezetvédelmi termékdíj 2016. első negyedévi fizetési kötelezettsége 10032000-01037454
25.ápr Jövedéki adó előlege
–       NAV Üzemanyagok jövedéki adója bevételi számla 10032000-01037306
–       NAV Egyéb termékek jövedéki adója bevételi számla 10032000-01037313
–       NAV Dohánygyártmány jövedéki adó bevételi számla 10032000-01037344
Keretprogram letöltése: http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok
Közlemény: Adószám, adóazonosító jel
AKCIÓ