Az ingatlan bérbeadás adózási szabályai

das_konyveles_az_ingatlan_berbeadas_adozasi_szabalyai

das_konyveles_az_ingatlan_berbeadas_adozasi_szabalyai

Az ingatlan bérbeadása nem csupán haszonnal, hanem kötelezettséggel is jár, amelyre minden ingatlan tulajdonosnak szükséges megfelelően felkészülnie. Az alábbiakban összefoglaljuk azokat a lényeges előírásokat, amelyeket figyelembe kell vennünk, ha szeretnénk kiadni ingatlanunkat.
Fontos elsőként leszögezni, hogy ingatlan bérbeadása esetében, a köznyelvtől eltérően, általában bérlő és tulajdonos áll egymással szemben. A jogviszony létrejöhet albérlő és főbérlő, azonban az elnevezéstől eltérően, nem ez jellemzi a piaci viszonyokat, főként bérlő és tulajdonos jogviszonyáról beszélünk. Ezen kívül minden esetben a felek között írásbeli szerződésnek kell létrejönnie, enélkül az ingatlan bérbeadása nem felel meg a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Sarkalatos kérdés és legtöbb esetben a felek nem veszik komolyan, pedig a jogviszony kötelező eleme, hogy a bérbeadó a bérbeadást illetően, köteles számlát kiállítani és azt átadni a bérlő részére, külön kérés, vagy felszólítás nélkül.

A bérbeadásra a magánszemélyek és akár gazdasági társaságok is jogosultak, viszont az ingatlan bérbeadásából származó jövedelem elszámolása nem azonos módon történik, így a két csoportot külön tárgyaljuk.

 

Ingatlan bérbeadás magánszemélyek esetén

A hatályos törvények alapján magánszemélyként, az ingatlan bérbeadási tevékenységet ma Magyarországon háromféle módon lehet végezni:

  • Egyéni vállalkozóként
  • Adószám nélkül magánszemélyként
  • Adószámos magánszemélyként

2010 augusztus 16-ától, a jogszabályban meghatározott feltételek teljesülése esetén magánszemélyek adószám kiváltása nélkül adhatják bérbe az ingatlanjukat. A hatályos szabályok alapján, a bérbeadásból származó jövedelem, önálló tevékenységből származó jövedelemnek számít.

Az Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban Áfa tv.) az ingatlan bérbeadását, tárgyi adómentes tevékenységnek minősíti. Így a magánszemély annak ellenére, hogy közvetetten alanya az általános forgalmi adónak, mivel rendszeres jövedelme keletkezik a bérbeadásból, általános forgalmi adót nem kell fizetnie, mert adómentes bevételnek számít az ingatlan bérbeadásából származó jövedelem. A magánszemély azonban választhat másféle adózási módot, de ez esetben már vonatkozik rá az áfa fizetési kötelezettség. Fenti szabály alapján a magánszemély, az ingatlan bérbeadásra vonatkozó bizonylatot köteles kiállítani a számviteli törvény előírásai alapján. A magánszemély dönthet úgy, hogy adóalannyá válik, ez esetben áfa megfizetésére lesz köteles, pl.: ha gazdasági társaságnak adja bérbe az ingatlant, amely társaság a tulajdonostól kapott számla alapján számolja el a bérleti díjat. Ilyenkor adószámot szükséges igényelni az adóhivataltól, a 16T101-es számú nyomtatvány benyújtásával.

Önálló tevékenységből származó jövedelemként az ingatlan bérbeadás az alábbiak szerint adózik:

Az adózandó jövedelem mértékét a bevételből levont költségek alapján kapjuk meg. Ha a bérbeadó magánszemély, és a rezsiköltséget megtérítteti a bérlővel, az is bevételnek számít. A költségek elszámolását magánszemély bérbeadó a nevére és a bérbe adott ingatlan címére szóló számlákkal teheti meg. Azon túl a törvény által meghatározott bizonylat nélküli is levonhatók költségek, mint pl.: az ingatlan esetleges értékcsökkenése.

A költségelszámolás módszerei:

  • 10{adca653ce364150f36f07e9b44d21d77792386d692f38ea2f81165016a22639f}-os költséghányad elszámolása, viszonylag ritka.
  • Tételes költségelszámolás esetében a bérbeadónak lehetősége van a lakás bérbeadásából származó bevételéből levonni az általa más településen, vagy akár külföldön is bérbevett lakás ugyanabban az évben megfizetett bérleti díját. Ezt megfelelő dokumentumokkal, pl.: szerződéssel, bizonylatokkal igazolni szükséges.

Ebbe a kategóriába tartoznak a közműszámlák, a tárgyi eszközök értékcsökkenésének leírása, épület, épületrész értékcsökkenési leírása, beruházás értékcsökkenése, tárgyi eszközök beszerzési ára, javítási, vagy karbantartási munkálatok, a törvény rendelkezései alapján.

 

Kötelezően fizetendő 15{adca653ce364150f36f07e9b44d21d77792386d692f38ea2f81165016a22639f} személyi jövedelemadó, valamint 1 millió Ft éves jövedelem felett 14{adca653ce364150f36f07e9b44d21d77792386d692f38ea2f81165016a22639f} egészségügyi hozzájárulás, évi 450.000 Ft-ig, amelyből több tétel levonható.

Ha magánszemély magánszemélynek adja bérbe az ingatlant, az adott negyedévet követő hónap 12. napjáig köteles megfizetni az adót.

Kifizetőnek, vagyis adószámmal rendelkező vállalkozásnak, cégnek történő bérbeadás esetén a kifizető havonta levonja a magánszemély költségnyilatkozata alapján az adót.

Megemlítendő, hogy a szálláshely bérbeadás külön tevékenységet jelent, nem keverendő össze az ingatlan bérbeadással, attól eltérő módon adózik.

 

Ingatlan bérbeadás társaságok esetén

Az Áfa tv. vonatkozó pontja alapján, mentes az adó alól az ingatlan bérbeadása, tehát a bérbeadáshoz kapcsolódó előzetesen felszámított áfa ez esetben nem vonható le. Tehát a bérbeadónak a bérleti szolgáltatás után nem kell áfát fizetnie, viszont a bérbeadáshoz kapcsolódó beszerzések előzetesen felszámított általános forgalmi adója tekintetében adólevonásra sem jogosult. A törvény lehetőséget biztosít arra, hogy az adóalany a lakóingatlan bérbeadását adókötelessé tegye, ekkor a bérbeadáshoz kapcsolódó áfa is levonhatóvá válik.

Az Áft tv. itt is lehetőséget biztosít arra, hogy a bérbeadó adómentes, vagy az áfával terhelt adózási módot válassza. Amennyiben áfa köteles módot választ az adózó, akkor ettől 5 évig nem térhet el.

Ha a bérbeadás gazdasági társaságok között történik, a bérbeadásból származó bevétel után a következő közterheket köteles megfizetni a bérbeadó:

  • 27{adca653ce364150f36f07e9b44d21d77792386d692f38ea2f81165016a22639f} áfa (amennyiben áfa-kötelezettséget választott),
  • 9{adca653ce364150f36f07e9b44d21d77792386d692f38ea2f81165016a22639f} társasági adó,
  • 2{adca653ce364150f36f07e9b44d21d77792386d692f38ea2f81165016a22639f} iparűzési adó.

Ha a társaság úgy dönt, hogy magánszemély részre adja bérbe az ingatlant, a kötelező érvényességi elemeken túl, fontos hangsúlyozni, hogy a szálláshely-szolgáltatások, pl.: szállodai szolgáltatást illetően, minden esetben 18 {adca653ce364150f36f07e9b44d21d77792386d692f38ea2f81165016a22639f}-os áfa-kulcs alá tartoznak.

 

Ingatlan bérbeadása külföldi cégként

Főszabály szerint, az ingatlan fekvése határozza meg az adózás helyét, ezért a külföldi társaságra is ugyanazok a rendelkezések érvényesek és a társaságot ugyanazon adófizetési kötelezettség terheli, mint a belföldi cégeket.

 

Szálláshely szolgáltatás és ingatlan bérbeadás adózási különbségei

A szálláshely szolgáltatás általánosságban rövid ideig történő tartózkodásra vonatkozik, amely szolgáltatás csak adószám birtokában üzemeltethető, azon kívül szükséges szálláshely üzemeltetési engedélyt is beszerezni a legális működéshez. Ezzel szemben az ingatlan bérbeadás hosszabb távú tartózkodás esetén jön szóba, amelyhez érvényes, írásbeli bérleti szerződés szükséges, viszont a működéshez nem kell kiváltani a szálláshely üzemeltetési engedélyt.

A bérbeadó kétféle adózási mód közül választhat. Az egyik a tételes átalányadózás, amely választása esetében évente jogszabályban rögzített fix átalányt köteles megfizetni, szobánként 32.000 Forint személyi jövedelemadót és 6.400 Forint egészségügyi hozzájárulást foglal magába. A másik lehetőség, ha önálló tevékenységből származó jövedelemként adózik bevétele után a bérbeadó. Ez esetben 15{adca653ce364150f36f07e9b44d21d77792386d692f38ea2f81165016a22639f}-os személyi jövedelemadó és 27{adca653ce364150f36f07e9b44d21d77792386d692f38ea2f81165016a22639f}-os egészségügyi hozzájárulás megfizetésére válik kötelessé.

További különbség adódik az áfa megfizetését illetően. Alapvetően az ingatlan bérbeadást nem terheli áfa, azonban a szálláshely-szolgáltatás minden esetben áfa-köteles tevékenységnek minősül és 18{adca653ce364150f36f07e9b44d21d77792386d692f38ea2f81165016a22639f}-os áfa-kulcs vonatkozik rá.

Szálláshely-szolgáltatás esetén a szállóvendégek után szükséges adózni, azonban ez esetben a szálláshelyet nyújtó bérbeadó speciális szerepet tölt be. Az idegenforgalmi adó helyi adó, az önkormányzat állapítja meg, mértéke változó és azt terheli, aki a szálláshelyet igénybe veszi az adott településen. A fizetendő adót az eltöltött vendégéjszakák alapján kell meghatározni és teljesíteni. Az idegenforgalmi adót a szálláshely-szolgáltatást nyújtó minden hónap 15. napjáig köteles befizetni  a helyi önkormányzat részére. Fontos kiemelni, hogy a szállásadó akkor is köteles a befizetésre, ha a vendég azt nem fizette meg.

Amennyiben további kérdése merül fel az ingatlanok bérbeadásával kapcsolatban vagy részletesebb információra lenne szüksége, szívesen állunk rendelkezésére. Keressen minket alábbi elérhetőségünkön.

 

További kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!
Telefon: 06-20/433-8280
E-mail: info@daskonyveles.hu
Cím: 1082 Budapest, Futó utca 47-53. VI. em.

AKCIÓ