Az online pénztárgépek és a használatára kötelezettek köre

das_konyveles_az_online_penztargepek_es_a_hasznalatara_kotelezettek_kore

das_konyveles_az_online_penztargepek_es_a_hasznalatara_kotelezettek_kore

A vonatkozó rendelet alapján, 2017. január 1. napjától a 2009. október 15. napján hatályos TEÁOR 08 besorolás szerinti tevékenységet folytató adóalanyok is kizárólag online pénztárgéppel tehetnek eleget nyugtaadási kötelezettségüknek, amennyiben tevékenységüket üzletben, mozgóboltban végzik.

Tehát 2017. január 1-jétől az alábbi tevékenységek gyakorlói kötelezettek az online pénztárgép használatára.

 • A gépjárműjavítási, -karbantartási tevékenységet végző adóalanyok.

Ide tartozik a gépjárművek javítása, karbantartása, az általános szerviz, a gépjármű-alkatrészek javítása, valamint a mosás, festés, fényezés, gumiabroncs, gumibelső javítása, felszerelése, cseréje,  a centírozás, kerékbeállítás és a korrózióvédelem.

 • Gépjárműalkatrész kiskereskedelmi tevékenységet végző adóalanyok.

Ezen körbe sorolható a gépjármű-alkatrészek, -tartozékok, -felszerelések kiskereskedelmi tevékenysége.

 • Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelmi, javítási, karbantartási tevékenységet végző adóalanyok. Az új, vagy használt motorkerékpárok értékesítése, a motorkerékpár-alkatrész és -tartozék kereskedelme, továbbá a motorkerékpár karbantartása, javítása tartozik e körbe.
 • Taxis személyszállítási tevékenységet végző adóalanyok alatt minden, a személyszállítással, taxizással, személygépjármű sofőrrel történő bérbeadásával kapcsolatos tevékenységet értjük.
 • Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenységből kizárólag a pénzváltási tevékenységet végző adóalanyok, amelyhez a pénzváltó irodák tevékenysége is kapcsolódik.
 • Fekvőbeteg-ellátási tevékenységből kizárólag a plasztikai sebészeti tevékenységet végző adóalanyok. Vagyis ide tartozik a közvetlen orvosi felügyelet alatt történő rövid és hosszú távú kórházi ellátás, diagnosztikai, kezelési tevékenység, ami elsősorban fekvőbetegek ellátására irányul.
 • Testedzési szolgáltatási tevékenységet végző adóalanyok, mint a fitnesz- és testépítő klubok, létesítmények szolgáltatása.
 • Máshova nem sorolt egyéb szórakoztatási, szabadidős tevékenységből a kizárólag tánctermi, diszkó működtetési tevékenységet végző adóalanyok, mint a tánctermi, diszkó működtetési tevékenység.
 • Textil, szőrme mosási, tisztítási tevékenységből kizárólag mindenfajta ruházat (beleértve a szőrmét) és textil géppel, kézzel mosási és vegytisztítási, vasalási tevékenységet végző adóalanyok. Az összes típusú ruházat és szőrme, továbbá textil mosása, valamint vegytisztítása, vasalása, akár gépi, akár kézi úton történik.

– Fizikai közérzetet javító szolgáltatási tevékenységet végző adóalanyok. A törökfürdők, szaunák, gőzfürdők, szoláriumok, gyógyfürdők, fogyasztó- és karcsúsítószalonok, masszázsszalonok sorolhatók ebbe a körbe.

Az új rendelkezés szerint, a felsorolt tevékenységeket végző adóalanyok, ha tevékenységüket üzletben, mozgóboltban gyakorolják, a termékértékesítésről és a szolgáltatásnyújtásról nyugtát kizárólag online pénztárgéppel bocsáthatnak ki. Tisztázni szükséges, hogy üzletnek minősül a kereskedelmi tevékenység folytatása céljából létesített, használt épület, önálló rendeltetési egységet képező épületrész, helyiség, vagy a raktározás, célját szolgáló olyan épület, épületrész, amelyben kereskedelmi tevékenységet folytatnak. A mozgóbolt ettől eltérő, a kiskereskedelmi tevékenység folytatására kialakított jármű, vagy járműre szerelt, esetleg általa vontatott eszköz. Ha az adóalanynak kétsége támad az általa végzett haszonszerző, tehát adóköteles tevékenység mely körbe tartozik, közvetlenül, akár elektronikus úton segítséget kérhet a Központi Statisztikai Hivataltól.

A pénztárgép használati kötelezettség szempontjából az adóalany által ténylegesen végzett tevékenység az irányadó, függetlenül attól, hogy az adott tevékenységet bejelentette-e vagy sem. Mindez fordítva is igaz, a bejelentett, de nem gyakorolt tevékenység nem alapozza meg a kötelező pénztárgéphasználatot.

Az adóhatóság meghatározza milyen teendők szükségesek a szabályok megfelelő alkalmazásához, amelyeket az alábbi pontokban taglalunk.

 • Regisztrációs kód igénylése.

Az online pénztárgép üzembe helyezése kizárólag regisztrációs kód birtokában lehetséges, ezért szükséges a PTGREG meghatározású nyomtatványon az adóhatóságtól üzembehelyezési kódot igényelni. A hatóság a kérelmező elektronikus tárhelyére, elküldi a kódot, amelyet érdemes hosszabb távon megőrizni, illetéktelen elől elzártan tartani.

 • Online pénztárgép kiválasztása, beszerzése.

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal honlapján megtalálható milyen típusú gépek felelnek meg a rendelkezésnek és ezek közül az adózó választhatja ki a neki leginkább megfelelő készüléket, amelyet nem kötelező megvásárolni, bérelni is lehetséges.

 • Online pénztárgép üzembe helyezése.

A hatóság által elküldött kódot a pénztárgép beszerzésekor az üzemeltető kinyomtatott formában átadja az eladónak, aki ezt a kódot és az AP számot rögzíti a pénztárgépben. Az üzembehelyezést követően a pénztárgép adóügyi ellenőrző egysége kapcsolatba lép az adóhatóság szerverével, amely visszajelzéséből való adatváltás ténylegesen üzembe helyezi a pénztárgépet.

 • Szerződéskötés mobilszolgáltatóval.

A pénztárgép megfelelő online üzemeléséhez egy bizonyos mobil adatkapcsolat szükséges, amelyet a gépbe épített SIM-kártya tesz lehetővé. A pénztárgép üzemeltetőjének szolgáltatási szerződést kell kötnie a SIM-kártyát biztosító szolgáltatóval.

 • Egyedi mentesség kérése

Az üzemeltető kérheti az elektronikus hírközlő hálózat útján történő adattovábbítás alóli felmentést, vagyis az egyedi mentesítést, az esetben, ha az online kapcsolat létrejöttéhez szükséges elektronikus hálózat önhibáján kívül nem áll rendelkezésre és az adatkapcsolat egyéb módon sem biztosítható. Kizárólag az adattovábbítás alól kérhető a felmentés, a pénztárgép üzemeltetése ettől függetlenül kötelező. További mentesítési ok, ha a hálózat kiépítése aránytalan terhet jelent az üzemeltető számára. Figyelembe vehető a mentesítés során az a tény, ha a tevékenységét közfeladatot ellátó intézményben végzi az üzemeltető és a pénztárgép működése az intézmény közfeladatainak ellátásában működési zavart okozhat. Ezen feltételeket minden esetben igazolni szükséges.

Az egyedi mentesség igénylésén túl az Áfa törvény további lehetőséget biztosít arra, hogy az adózó nyugta helyett számlát bocsásson ki, azonban köteles az adóalany valamennyi általa kibocsátott számláról adatszolgáltatást teljesíteni az adóhatóság felé.

Ha fentiekkel kapcsolatban kérdése merült fel, forduljon hozzánk bizalommal!

Németh-Bojtor Imola

AKCIÓ