Beszámolókészítés és elfogadás a koronavírus idején

business man financial inspector and secretary making report, calculating or checking balance. Beszámolókészítés és elfogadás 2020

Palkovics László innovációs és technológiai miniszter bejelentése alapján a koronavírus-járvány hatásainak ellentételezéséként a gazdaságvédelmi akcióterv második ütemében az éves beszámolók és a hozzájuk kapcsolódó éves adóbevallások határideje 2020. május 31-ről 2020. szeptember 30-ra tolódik ki.

A múlt heti bejelentés kapcsán azonban még nem jelent meg a határidőt módosító rendelet, így annak részletszabályait nem ismerjük.

Mit javaslunk jelen helyzetben?

Azt, hogy az esetleges fellazított határidő ellenére minden cég időben készítse el éves beszámolóját és a hozzá tartozó bevallásokat.

Miért szükséges ez?

Mert alapvetően nincsen rá okuk, hogy ne tájékoztassák megfelelően az érdekelteket!

Az éves beszámoló nem az adóhatóság részére készül – bár a NAV is egyike az érdekelt feleknek. A beszámoló készítésének célja, hogy:

  •  a vállalkozás eszközeiről és forrásairól (vagyoni helyzet) a fordulónapra vonatkozóan
  • a bevételekről és a kiadásokról (jövedelmi helyzet) a beszámolási időszakra vonatkozóan

megbízható és valós összképet adjon az érdekeltek részére.

Kik az érdekeltek?

  • vevők: ha nincs beszámolónk, esetleg másik – megbízhatóbb szállítót keres magának az ügyfél, olyat, amelyik biztosan képes a szerződés szerinti teljesítésre
  • szállítók: ha nincs beszámoló, ami alátámasztja a fizetőképességünk – előre kérheti az utalást a termékekért, szolgáltatásokért, és így fizetési nehézségünk alakulhat ki
  • bank, lízingcég: ha nincs beszámoló, ugyan mire alapoznák a cég hitelképességének elemzését?
  • munkavállalók: ha nincs beszámoló, akkor lehet, hogy biztos jövője sincs a cégnek, és vele együtt a munkavállalónak se? Inkább keressen más munkahelyet?

Hogyan fogadható el az elkészült beszámoló?

A 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet egyértelművé teszi, hogy személyes taggyűlést még akkor sem lehet összehívni a veszélyhelyzetre tekintettel, ha azt esetleg már korábban kihirdették.

Kivételt képez ez alól, ha például a tagok egy háztartásban élnek, ezért a kijárási korlátozás megsértése nélkül tudnak taggyűlést tartani:

Ehelyett az alábbi két lehetőség valamelyikét használva kell a beszámolót elfogadni, akkor is, ha ilyen lehetőség korábban a társasági szerződésben, alapító okiratban nem szerepelt.

1.   elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével (3. § (2) a) pontja)

 Vagyis a napi gyakorlatban használt videótelefon konferenciák útján is megtörténhet a résztvevők azonosítása, és a beszámoló elfogadása. Ilyenek például a Skype, Teams, Google meets vagy akár a Viber.

Ahhoz, hogy a fenti módon elfogadhassák a beszámolót az érintettek, előzetesen tájékoztatni kell a tagokat a napirendi pontokról és az elfogadásra javasolt határozati tervről (e-mailben).

2. ülés tartása nélküli döntéshozatal (3. § (2) b) pontja)             

Ha a társasági szerződés nem zárja ki, akkor egyszerűen e-mail váltás során is elfogadható a határozat. Ennek előzetes feltétele, hogy a tagoknak legalább 15 napjuk legyen a válaszadásra.

A beszámolót a felügyelőbizottsági tagokkal és a könyvvizsgálóval is azonos módon kell ismertetni.

A részletek meghatározására (pl. melyik alkalmazást használják a felek) az ügyvezető jogosult.

A határozathozatal fenti szabályai természetesen nem csak a beszámoló elfogadására vonatkozó döntésnél érvényesek, hanem bármely olyan helyzetben, amikor a döntéshozó szerv összehívására lenne szükség.

Ha biztos szeretne abban lenni, hogy beszámolója időben elkészül, keresse Könyvelőirodánkat bizalommal!

D.A.S. Könyvelés – a biztonság a könyvelésben és adózásban, amire mindannyian vágyunk!

AKCIÓ