A diákmunka 5 formája

das_konyveles_a_diakmunka_5_formaja

das_konyveles_a_diakmunka_5_formaja

A diákmunka minden tanév végén aktuálisan előforduló kérdés, amely nemcsak a diákokat, hanem a szülőket is érinti.
A hatályos törvényi szabályozás szerint, a diákok 16 éves koruktól dolgozhatnak. Szülői engedéllyel iskolai szünidőben, a nappali tagozatos, 15 éves tanulók is dolgozhatnak, ha általános iskolába, szakiskolába, vagy középiskolába járnak.

Akárcsak a felnőttkorú munkavállalók esetében, ugyanúgy diákmunka esetében is megfelelő formai követelményeket kell figyelembe venni a munkaviszony létesítésekor. Mindenekelőtt írásbeli szerződésben kell megállapodni a munkavégzés feltételeiről, többek között a munkavégzés helyéről, idejéről és a bérezésről.

A hallgatói jogviszony kezdetétől a diákigazolványra való jogosultság megszűnéséig áll fenn az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, amely alapján felmerül olyan lehetőség is, miszerint nem kell az alkalmazás után járulékot fizetni sem a tanulónak, sem a munkáltatónak, azonban ebben az esetben a munkával töltött idő nem számít bele a szolgálati időbe, továbbá nem jár egyéb pénzbeli ellátás.

Diák foglalkoztatása öt formában lehetséges:

  • diákszövetkezeti tagként,
  • munkaviszonyban,
  • munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban,
  • egyszerűsített foglalkoztatásban,
  • háztartási alkalmazottként.

Mindennemű jogviszony létesítése esetében az első lépés az adóazonosító jel igénylése.

 

Iskolaszövetkezeten keresztüli munkavégzés

A legelterjedtebb alkalmazási forma, mivel alacsony közterhek kapcsolódnak hozzá és kevés adminisztrációs kötöttség jellemzi. Nem keletkezik járulékfizetési kötelezettség ez esetben, mivel a diák nem minősül a társadalombiztosítási törvény szerinti biztosítottnak. Az iskolaszövetkezet a diák munkabéréből csupán a 15{adca653ce364150f36f07e9b44d21d77792386d692f38ea2f81165016a22639f} mértékű szja-t von le. A munkáltatónak egyéb jellegű adókötelezettsége nem keletkezik, a diáknak pedig a munkabére után az éves szja bevallást kell teljesítenie.

Munkaviszony

Ha a diákot munkaviszony keretében foglalkoztatja a munkáltató, akkor az adózás módja és formája megegyezik a többi munkavállalóra vonatkozó általános előírásokkal és a bért nem önálló tevékenységből származó jövedelmekre irányadó szabály szerint kell elszámolni. Az szja mértékét a munkáltató állapítja meg, vonja le és fizeti meg az előleget. A diák a társadalombiztosítási törvény szerinti biztosítottnak minősül és minden járulékot meg kell fizetnie, amely befizetéssel jogosulttá válik az összes vonatkozó természetbeni és pénzbeli ellátásra. A jogosultság a nyugdíjaszámításánál is fegyelembe vehető. A munkáltatónak 27{adca653ce364150f36f07e9b44d21d77792386d692f38ea2f81165016a22639f} mértékű szocho és 1,5{adca653ce364150f36f07e9b44d21d77792386d692f38ea2f81165016a22639f} szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettsége keletkezik egyidejűleg. A munkáltató az adott feltételek fennállása esetében, szocho kedvezményt érvényesíthet.

Megbízási szerződés

Az adókötelezettségre vonatkozó szabályok szintén megegyeznek az általános szabályokkal. A diáknak lehetősége adódik tételes költségelszámolásra, vagy 10{adca653ce364150f36f07e9b44d21d77792386d692f38ea2f81165016a22639f} költségátalány alkalmazására. A diák egyidejűleg köteles írásban nyilatkozni a kifizetőnek a választott elszámolásról. A bevétel és a költségek különbsége fogja képezni az szja és a járulékalapokat. Fontos kiemelni, ha a díjazás havi összege nem éri el a minimálbér 30{adca653ce364150f36f07e9b44d21d77792386d692f38ea2f81165016a22639f}-át, vagy napokra leszámítva annak 30-ad részét, a diák nem válik biztosítottá, és a díjazásból le kell vonnia a kifizetőnek az szja-t. Ha a minimálbér 30{adca653ce364150f36f07e9b44d21d77792386d692f38ea2f81165016a22639f}-át meghaladja a kifizetés, a 10{adca653ce364150f36f07e9b44d21d77792386d692f38ea2f81165016a22639f} nyugdíjjárulék és a 7{adca653ce364150f36f07e9b44d21d77792386d692f38ea2f81165016a22639f} egészségbiztosítási járulék a munkáltató részéről pedig 27{adca653ce364150f36f07e9b44d21d77792386d692f38ea2f81165016a22639f}-os szocho, valamint a 1,5{adca653ce364150f36f07e9b44d21d77792386d692f38ea2f81165016a22639f}-os mértékű szakképzési hozzájárulás megfizetése kötelező.

Egyszerűsített foglalkoztatás

Egyszerűsített foglalkoztatásnak minősül az alkalmi munka, a mezőgazdasági idénymunka, stb.

A munka jellegétől függően a kifizető 1.000 Ft-ot alkalmi munka esetén, 500 Ft-ot mezőgazdasági idénymunka, vagy 3.000 Ft-ot statiszta jellegű munkavégzés esetében fizet meg, és így a munkáltató mentesül a szocho, a szakképzési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás, a rehabilitációs hozzájárulás fizetési és az szja előleg befizetése alól. A diák pedig az őt terhelő egyéb jellegű befizetési kötelezettség alól mentesül.

Az alábbi korlátozásokra figyelemmel lenni, ha ezt a foglalkoztatási módot alkalmazza a munkáltató:

  1. alkalmi munka csak egymást követő legfeljebb 5 naptári napig, egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb 15 napig és egy naptári éven belül pedig összesen legfeljebb 90 naptári napig létesített határozott időre szóló munkaviszony lehet,
  2. mezőgazdasági és turisztikai idénymunka 1 naptári éven belül legfeljebb 120 napra létesített határozott időre szóló munkaviszony lehet,
  3. filmipari statiszta napi bére maximum 12.000 Ft lehet.

 

Háztartási munka

Magyarországon még nem igazán elterjed és elfogadott, de létező kategória a háztartási munka, amelybe főzés, mosás, takarítás, vasalás a gyermekek felügyelete, gondozás, ápolás, stb. is beletartozik. Az ilyen jellegű munka bejelentéshez kötött és 1.000 Ft/hó/alkalmazott mértékű kötelezettséget jelent. A bejelentést követően a háztartási alkalmazott jövedelme nem tartozik sem adó, sem járulékfizetési kötelezettség alá, azonban ezen okból biztosítási jogviszony sem jön létre.

Az alábbi összefoglaló táblázat tartalmazza az egyes munkavégzési formához kötött jövedelmeket és azok fizetendő terheit.

Picture1

A minimálbér 2016-ban 111 000 forint, amely az alábbiak szerint alakul a munkában töltött idő függvényében:

Minimálbér

Garantált bérminimum

  8 óra (ft) 6 óra (ft) 4 óra (ft)     8 óra (ft) 6 óra (ft) 4 óra (ft)
havibér 111 000    83 250    55 500    havibér 129 000    96 750    64 500   
hetibér  25 550    19 163    12 775    hetibér  29 690    22 268    14 845   
napibér 5 110    3 833    2 555    napibér 5 940    4 455    2 970   
órabér 639    639    639    órabér 742    742    742   

A garantált bérminimum annak a 18 év feletti munkavállalónak jár, aki legalább középfokú végzettséget, szakképzettséget igénylő munkakörben dolgozik.

Németh-Bojtor Imola

AKCIÓ