Egészségügyi szolgáltatási járulék

das_konyveles_egeszsegugyi_szolgaltatasi_jarulek

das_konyveles_egeszsegugyi_szolgaltatasi_jarulek

Magyarországon a társadalombiztosítás egy olyan kockázatközösség, melyben a részvétel mindenki számára kötelező, és ez a részvételi, illetve fizetési kötelezettség alapozza meg az egyes ellátásokra való jogosultságot. Ebből eredően a kötelezettséget akkor is teljesíteni kell, ha egészségügyi szolgáltatást egyáltalán nem veszünk igénybe.

Kinek kell megfizetnie?

Az egészségügyi szolgáltatási járulékot annak a magánszemélynek kell fizetnie, aki a Tbj. szerint nem minősül biztosítottnak, illetve nem jogosult egészségügyi szolgáltatásra.
Az alább felsorolt kategóriák biztosítottak vagy egészségügyi szolgáltatásra más alapon jogosultak, tehát nekik nem kell egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetniük:

  • aki munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,
  • aki nyugdíjas,
  • aki csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban, gyermeknevelési támogatásban részesül,
  • aki nappali rendszerű oktatás keretében alap-, közép-, vagy felsőfokú tanulmányokat folytat,
  • aki valamilyen járadékban vagy állami ellátásban részesül,
  • aki fogvatartott vagy hajléktalan,
  • aki életvitelszerűen külföldön tartózkodik és az érintett ország jogszabályai szerint azon ország egészségbiztosítási rendszerének hatálya alatt áll (a NAV felé kell igazolni).

Akinek megszűnik a biztosítási jogviszonya, további 45 napig még fennáll az egészségbiztosításra való jogosultsága. Tehát ha például 45 napon belül újra állást talál, nem kell közben járulékot fizetnie.
Mindenki másnak meg kell fizetnie az egészségügyi szolgáltatási járulékot.

Mennyit, hogyan?

Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege 2015-ben havi 6.930 Ft, 2016-ban havi 7050 Ft, melyet havonta, minden hónap 12. napjáig kell megfizetni a NAV Egészségbiztosítási alap 10032000-06056229 bankszámlaszámára.

Aki járulék fizetésére kötelezetté válik (például elveszíti az állását), annak az adóhatósághoz be kell jelentkeznie a T1011-es nyomtatványon mielőtt utalná a járulékot. Ha újra munkaviszonyba kerülünk, megszűnik a járulékfizetési kötelezettségünk, ebben az esetben ezt nem kell a NAV-hoz külön bejelentenünk. Ha viszont egyéb okból mentesülünk a járulékfizetési kötelezettség alól, azt a T1011-es nyomtatványon 15 napon belül be kell jelenteni a NAV-nak.

Mi történik, ha nem fizetem meg?

„Akkor nem leszek orvosi ellátásra jogosult? Úgysem leszek beteg!” – Ez nem így működik. Járulékot fizetni nem csupán akkor kell, ha valaki a szolgáltatást igénybe akarja venni, hanem mindenkinek kötelező.
Jelentkezzen ingyenes tanácsadásra!

AKCIÓ