Első házasok adókedvezménye

das_konyveles_Valtozasok_az_elso_hazasok_kedvezmenyeben

das_konyveles_Valtozasok_az_elso_hazasok_kedvezmenyeben

Ki jogosult a kedvezményre?
Az első házasok kedvezményére az a házaspár jogosult, aki 2014. december 31-ét követően kelt egybe és legalább egyiküknek ez az első házassága. Közös nyilatkozat alapján az első-házas kedvezmény is figyelembe vehető az adóelőleg levonásánál, illetve közösen is érvényesíthető az adóbevallásban, vagy a munkáltatói adómegállapításban.

 

A kedvezmény mértéke és érvényesítésének időszaka

A kedvezmény havi 33 335 forint adóalapcsökkentést, vagyis 5 000 forint szja-csökkentést jelent a házasságkötés hónapját követő hónaptól 24 hónapon keresztül, de legfeljebb a családi kedvezményre való jogosultság kezdő hónapjáig. Ha a 24 hónapos időtartamon belül felbomlik a házasság, a fennmaradó hónapokra mindkét fél jogosultsága megszűnik.

A kedvezmény közös megosztása

Ezt a kedvezményt is, mint ahogy a családi adókedvezményt is a házastársak döntésük szerint közösen érvényesíthetik. A kedvezmény közös igénybevételét az adóbevallásban, vagy a munkáltatói adómegállapításban jelezni kell. Kötelező adat a házastárs adóazonosító jele, illetve a megosztás mértéke.

A kedvezmény igénybevétele

A kedvezmény igénybevételének feltétele a házastársak adóelőleg-nyilatkozat megtétele a munkáltató felé. A nyilatkozat tartalmazza egymás adóazonosító jelét, továbbá azt, hogy a kedvezményt melyikük veszi igénybe, illetve a kedvezmény összegének megosztására vonatkozó döntést.

A munkáltató felé kitöltendő nyilatkozatot a következő helyről töltheti le:

https://www.nav.gov.hu/data/cms387600/Els__hazasok_kedvezmenye_nyilatkozat_2016..pdf

Családi kedvezmény és első házasok kedvezménye

Nem zárja ki egymást abban az esetben, ha a házastársak bármelyike meglévő gyermekre, vagy magzatra tekintettel veszi igénybe a családi kedvezményt a házasság megkötésekor.

Ha a 24 hónapos jogosultsági időtartamon belül családi kedvezményre való jogosultság nyílik meg magzatra tekintettel, vagy örökbefogadásra tekintettel, az első házasok kedvezménye már nem érvényesíthető a továbbiakban. Megszűnik a kedvezmény érvényesítésének lehetősége, ha a házastársat magzatra tekintettel megillető családi kedvezményre való jogosultságot a gyermekre tekintettel megnyíló jogosultág váltja fel.

Természetesen a kedvezmény nem érvényesíthető tovább, ha a házasság a 24 hónapos időtartamon belül felbomlik.

Mi történik jogosulatlan igénybevétel esetén?

Ha a házastárs valamelyike a kedvezményt jogosultság hiányában veszi igénybe és emiatt esetlegesen befizetési különbözete keletkezik, ezen összeg 12 százalékát különbözeti bírságként kell az éves személyi jövedelemadóbevallásában megállapítania, amit természetesen meg is kell fizetnie a bevallás benyújtására meghatározott határidőben. Amennyiben a befizetési különbözet a 10 000 forintot nem haladja meg, nem kell bírságot fizetni.

További kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!
Telefon: 06-20/433-8280
E-mail: info@daskonyveles.hu
Cím: 1082 Budapest, Futó utca 47-53. VI. em.

AKCIÓ