Figyelem, bírságveszély!

crazy businessman worried expression

Részlet a NAV  „A Nemzeti Adó- és Vámhivatal előtti elektronikus ügyintézés általános szabályai 2019” című tájékoztatójából

IV.3. Cégkapu regisztrációra kötelezett gazdálkodó szervezet részére történő elektronikus kézbesítés (a kézbesítés módja ebben az esetben az alábbiak szerint alakul*)

  1. Amennyiben a gazdálkodó szervezet ügyfélnek meghatalmazottja van (pl. könyvelőt bíz meg*)
  2. Elektronikus ügyintézésre kötelezett képviselő szervezet alkalmazottja, tagja, törvényes képviselője meghatalmazott (ha a megbízott egy könyvelőiroda*)

Amennyiben a gazdálkodó szervezet ügyfélnek elektronikus ügyintézésre kötelezett képviselő szervezet alkalmazottja, tagja, törvényes képviselője meghatalmazottja van (akkor is, ha egyidejűleg van az a. vagy b. pont szerinti meghatalmazott is), akkor a (képviselő*) szervezet részére elektronikus úton a saját cégkapus tárhelyére történik a kézbesítés.

Amennyiben a szervezet nem rendelkezik cégkapus tárhellyel, akkor részére hagyományos úton, azaz papír alapon történik meg az irat kézbesítése. Ez az utóbbi lehetőség azonban nem mentesíti a szervezetet az alól, hogy eleget tegyen cégkapu regisztrációs kötelezettségének. Nem mentesíti a gazdálkodó szervezet adózót sem az alól, hogy eleget tegyen saját cégkapu regisztrációs kötelezettségének. Nem mentesíti továbbá az alól sem, hogy – amennyiben nem saját maga kíván kapcsolatot tartani az adóhatósággal – olyan szervezet bejelentéséről gondoskodjon, amely képes az elektronikus kapcsolattartásra. Az elektronikus ügyintézési kötelezettség megszegése (cégkapu hiánya) esetén a NAV az Eüsztv. 14. § (8) bekezdés alapján jár el, kezdeményezi az elektronikus ügyintézésre kötelezett meghatalmazottal szemben a törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatását az illetékes cégbíróságnál.

(*) a szerző kiegészítései

A cégbíróság a törvényességi felügyeleti eljárás során a felszólítás eredménytelensége esetén a céget, illetve, ha megállapítható, hogy a törvényességi felügyeleti eljárásra a vezető tisztségviselő adott okot, a vezető tisztségviselőt 100.000 forinttól 10 millió forintig terjedő pénzbírsággal sújtja.

 

Ne legyen felelőtlen, a cégkapus regisztráció mindössze néhány percet igényel!

FIGYELEM!

Az itt szerepelő cikkek tartalma a megjelenéskor érvényes szabályok alapján íródott, sajnos a jogszabályok gyakori változása miatt ezek akár rövid időn belül érvényüket veszíthetik.

Cikkeink célja a figyelemfelhívás, konkrét számviteli, adózási kérdésével forduljon szakemberhez, aki az eset összes körülményének figyelembevételével tud állást foglalni, javaslatot tenni.

Kérdés esetén vegye fel kollégáinkkal a kapcsolatot.

AJÁNLATKÉRÉS


AKCIÓ