A fizetés nélküli szabadság tudnivalói

das_konyveles_a_fizetes_nelkuli_szabadsag_tudnivaloi

das_konyveles_a_fizetes_nelkuli_szabadsag_tudnivaloi

A fizetés nélküli szabadság alapvető szabályait a 2012. I. törvényben, a Munka Törvénykönyvében találjuk. A törvényi előírásokon kívül a munkáltató és a munkavállaló közös megegyezés alapján is hozhat döntést fizetés nélküli szabadság igénybevételéről, amely esetben körültekintően szükséges eljárni, a későbbi nézeteltérés elkerülése érdekében.

Elsősorban a törvényi feltételeket taglaljuk az alábbiakban. Jogszabály alapján, az alábbi esetben jogosult a munkavállaló igénybe venni a fizetés nélküli szabadságot.

  1. A munkavállaló gyermeke harmadik életéve betöltéséig – a gyermek gondozása céljából – fizetés nélküli szabadságra jogosult, amelyet a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadni.
  2. A munkavállalónak gyermeke személyes gondozása érdekében fizetés nélküli szabadság jár a gyermek tizedik életéve betöltéséig a gyermekgondozási segély, gyermekgondozást segítő ellátás folyósításának tartama alatt.
  3. A munkavállalónak hozzátartozója tartós – előreláthatólag harminc napot meghaladó – személyes ápolása céljából, az ápolás idejére, de legfeljebb két évre fizetés nélküli szabadság jár.
  4. A munkavállalónak fizetés nélküli szabadság jár a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés tartamára.

A törvény előírja közös szabályként, hogy a munkavállaló a fizetés nélküli szabadság igénybevételét legalább tizenöt nappal korábban, írásban köteles bejelenteni a munkáltató felé. A munkáltató eltérhet a munkavállaló javára, tehát akár rövidebb időpontot is elfogadhat, de a munkavállaló döntését figyelembe kell vennie és a munkavállalót el kell engednie fizetés nélküli szabadságra, illetve a későbbiekben vissza is kell vennie.

A munkáltató helyzete jelen esetben kötött, mivel szem előtt kell tartania a munkavállaló érdekeit. Nem csupán a távozást illetően, hanem a visszatérés szándékára vonatkozóan is el kell fogadni a munkavállaló döntését. Ez alól egy kivétel adódik, az önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés, mert ennek tartama a szolgálati előíráshoz igazodik. Egyekben a fizetés nélküli szabadság a munkavállaló által megjelölt időpontban, de legkorábban a szabadság megszüntetésére irányuló jognyilatkozat közlésétől számított harmincadik napon szűnik meg. Azon kívül jogszabály alapján a törvény erejénél fogva megszűnik a fizetés nélküli szabadság, amennyiben már nem állnak fenn az igénybevétel feltételei.

Fontos megemlíteni, hogy a gyermek gondozása céljából igénybe vett szabadság különbözik a huszonnégy hét egybefüggő szülési szabadságtól mind munkajogi, mind társadalombiztosítási szempontból.

Közös megegyezés szerint, a felek a törvény feltételeinek legmagasabb szintű betartásával köthetnek megállapodást, amelyet érdemes írásba foglalni. A megállapodásban érdemes kitérni, hogy a fizetésnélküli szabadság igénybevételére milyen okból kerül sor és mikor várható a munkába történő visszatérés, mivel a munkáltató köteles a munkavállalót foglalkoztatni.

Minden esetben érdemes a feleknek egymással nyíltan együttműködniük, mivel a később félreértések tisztázatlan helyzetet szülhetnek, amely sajnos elhúzódó jogvitához vezethet.

Amennyiben fentiekkel kapcsolatban kérdése merülne fel, forduljon hozzánk bizalommal.

AKCIÓ