Használt „zöld” autó lízingje

Car ride on road in sunny weather, motion blur

Ügyfeleink kérdezték

Zöld autó fogalma

A  hétköznapi szóhasználatban általában csak „zöld autó”-ként emlegetjük rendszámuk színe  alapján azokat az autókat, amelyek a hivatalos szakzsargon szerint „környezetkímélő gépkocsi”-k.

A cégautó törvény szerinti pontos fogalma:

környezetkímélő gépkocsi az a gépjármű, amely a KöHÉM rendelet 2015. július 1-jén hatályos 2. § (6) bekezdése szerint környezetkímélő gépkocsinak minősül,

Mennyi a cégautó adó?

A jelenleg hatályos szabályozás szerint a környezetkímélő gépkocsi után nincs cégautó adó fizetési kötelezettség.

Jelenleg készül a kormány átalakítani a cégautók utáni adózást, de, ez várhatóan nem érinti ezt a mentességet.

Mi a helyzet az áfával?

Az áfára vonatkozóan a következőket kell tudni:

Ha nyílt végű lízing szerződést köt egy vállalkozás, az adózási szempontból az áfa törvény 124. § (4) bekezdésével azonos elbírálás alá esik (= bérleti díj), így a lízingdíjak áfájának 50%-a lesz levonható, 50%-a pedig nem levonható.

Milyen nyilvántartás kell ehhez?

Ehhez a levonáshoz nem kell útnyilvántartást vezetni, így az adminisztrációja gyakorlatilag nulla.

Fontos azonban, hogy valamilyen módon alá kell támasztani azt, hogy az autó cégautó, azaz nem kizárólag magáncélú a használata.

Tehát pl.  egy szakmai konferenciához kapcsolódó számla elszámolása, amelyre a cégautóval utazott a cég ügyvezetője, alkalmazottja. Vagy egy külső helyszínen megtartott üzleti tárgyaláshoz kapcsolódó vendéglátás számlájának elszámolása már elégséges lehet.

Mi van, ha én több, mint 50%-ban használom üzleti célra az autót? Nem vonhatom le a többi áfát?

Az áfa törvény 125/A. §-a lehetővé teszi, hogy a korábbi szabályoknak megfelelően az útnyilvántartással alátámasztott aránynak megfelelően kerüljön az áfa levonásba.

Vagyis, ha pl. 90% az üzleti célú használat aránya, és mindössze 10% a magáncélú használat, akkor érdemes lehet az útnyilvántartás folyamatos vezetése, hiszen ekkor a bérleti/lízingdíj áfájának 90%-a levonásba helyezhető.

Fentiek természetesen az adóköteles tevékenységet végző vállalkozásokra igazak. Értelemszerűen a nem adóköteles tevékenységhez kapcsolódóan (pl. alanyi mentességet választó, vagy az áfa törvény szerint sajátos jellegére tekintettel adómentes tevékenységek esetén) továbbra sem vonható le az áfa.

 

Adólevonási jog korlátozása

  1. § (1) A 120. és 121. §-tól függetlenül nem vonható le:
  2. a) a motorbenzint (vtsz. 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49, 2710 11 59) terhelő előzetesen felszámított adó;
  3. b) az a) pontban nem említett egyéb üzemanyagot terhelő előzetesen felszámított adó, feltéve, hogy az személygépkocsi (vtsz. 8703) üzemeltetéséhez szükséges;
  4. c) az a) és b) pontban nem említett egyéb terméket terhelő előzetesen felszámított adó, feltéve, hogy az személygépkocsi üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges;
  5. d) a személygépkocsit (ide nem értve a halottszállító személygépkocsit) terhelő előzetesen felszámított adó;

(4) *  A 120. és 121. §-tól függetlenül szintén nem vonható le a személygépkocsi

  1. a) üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges szolgáltatást,
  2. b) bérbevételét

terhelő előzetesen felszámított adó összegének 50 százaléka.

Mi a helyzet az autóhoz kapcsolódó szervíz és egyéb számlákkal?

Az áfa törvény 124. § (4) bekezdés a) pontja szerint személygépkocsi üzemeltetéséhez és a fenntartásához szükséges szolgáltatások áfájának 50%-a vonható le.

FIGYELEM!

Az itt szerepelő cikkek tartalma a megjelenéskor érvényes szabályok alapján íródott, sajnos a jogszabályok gyakori változása miatt ezek akár rövid időn belül érvényüket veszíthetik.

Cikkeink célja a figyelemfelhívás, konkrét számviteli, adózási kérdésével forduljon szakemberhez, aki az eset összes körülményének figyelembevételével tud állást foglalni, javaslatot tenni.

Kérdés esetén vegye fel kollégáinkkal a kapcsolatot.

AJÁNLATKÉRÉS


AKCIÓ