Kismamák szabadságmegváltása

das_konyveles_Kismamak_szabadsagmegvaltasa

das_konyveles_Kismamak_szabadsagmegvaltasa

Hány nap szabadság illeti meg a kismamát, hány forint szabadság-megváltásra jogosult, ha a munkaviszony megszűnik? Az alábbi esettanulmányban erről elemzünk egy példát:

A gyermekekkel otthon töltött évek alatt felgyülemlett szabadság napjait a munkavállaló nem vette ki szabadnapok formájában. Ha visszatér dolgozni a régi munkáltatóhoz, akkor ezeket a felgyülemlett napokat kiveheti, azaz fizetett szabadságként otthon töltheti. Viszont ha nem folytatja a munkát a volt munkáltatónál, akkor a munkaviszony megszűnésekor a munkavállalót szabadság-megváltás illeti meg, azaz a munkáltató köteles megfizetni ezen napokra járó bérét.

Első lépésként szükséges kiszámolni, hány nap szabadsága gyűlt fel a munkavállalónak. A szülési szabadság idejére (168 nap, azaz a CSED ideje) és a GYED első fél évére jár a szabadság. A GYED további időszakára, illetve a GYES idejére nem jár szabadság, ezeket a számításkor nem kell figyelembe vennünk. Valamint ha a szülés évében, a szülés előtt sem vette ki az időarányosan járó szabadságát, azokat is most kell megváltani.

Szükségünk lesz arra az információra is, hogy a kismama hány éves, tehát életkora alapján hány nap szabadságra volt jogosult, anno a visszamenőleges években. És ne felejtsük el azt sem, hogy a gyermek(ek) után pótszabadságra is jogosult, amit szintén meg kell váltani.

A szabadság napokra távolléti díj fizetendő, amit az MT. 146. § alapján az esedékesség időpontjában érvényes alapbérből kell számolni. Ez azért fontos, mert bizonyos esetekben, például bérfejlesztés vagy minimálbér-emelés miatt a munkavállalónak nem számolhatjuk a szabadság-megváltásra járó pénzt a szülés előtti béréből, hanem azt kell figyelembe vennünk, hogy ha dolgozna a kifizetéskor, mennyi bért kapna. Ehhez támpont lehet az azonos vagy hasonló munkakört betöltő kollégák jelenlegi bére.

Az egy órára járó távolléti díjat havibérből a fix 174-es osztószámmal kell számolni, az egy napra járó távolléti díj ennek nyolcszorosa. Így ha sikerült kiszámolni, hány nap szabadság jár, és meghatároztunk a munkavállaló esedékességkori bérét, akkor abból számolható a szabadság-megváltásként fizetendő távolléti díj összege. A szabadság-megváltást ugyanolyan adók terhelik, mint a munkabért.

Egy konkrét példát az alábbiakban mutatunk be:

Ügyfelünk munkavállalója 2012-ben elment szülési szabadságra, majd 2014-ben még egy gyermeket szült. Idén 2017-ben járna le a GYES, de a munkavállaló jelezte, hogy nem szeretne visszatérni a céghez dolgozni, ezért benyújtotta munkavállalói felmondását.

A példánkban szereplő munkavállaló 1984-ben született. 2012. január-februárban nem vett ki szabadságot, majd 2012.02.23-án szült. 2012.02.23-tól 2012.08.08-ig tartott a szülési szabadság ideje (168 nap). 2012.08.09-től 2013.02.08-ig tarott a GYED első fél éve. Ezt követően 2014.12.04-től ismét szülési szabadságra jogosult a második gyermek születése miatt, 2015.05.20-ig (168 napig). Majd 2015.05.21-től 2015.11.20-ig további fél évre kell számítanunk a szabadságokat.

2012-re járó szabadság napok: 2012-re életkora alapján 22 nap szabadságra jogosult, plusz a gyermek miatt további 2 napra, tehát 24 napra. Ebből egyet sem vett ki a szülést megelőzően, és egész évben jogosult, ezért 24 nap szabadság-megváltás jár.

2013-ra járó szabadság napok: életkora alapján 22 nap szabadságra jogosult, plusz a gyermek miatt további 2 napra, tehát 24 napra. Viszont időarányosan csak a 2013.02.09-ig tartó időszakra jár szabadság, tehát 3 nap szabadság-megváltás jár.

2014-re járó szabadság napok: életkora alapján 22 nap szabadságra jogosult, plusz a gyermekek miatt további 4 napra, tehát 26 napra. Viszont időarányosan csak a 2014.12.04-től 2014.12.31-ig tartó időszakra jár szabadság, tehát 2 nap szabadság-megváltás jár.

2015-re járó szabadság napok: életkora alapján 23 nap szabadságra jogosult, plusz a gyermekek miatt további 4 napra, tehát 27 napra. Viszont időarányosan csak a 2015.11.21-ig tartó időszakra jár szabadság, tehát 24 nap szabadság-megváltás jár.

Összesen tehát 53 nap szabadság-megváltást kell fizetnünk a munkavállalónak.

A munkavállaló a szülés előtt minimálbéren volt foglalkoztatva, és jelenleg is a cégnél az azonos munkakört betöltők minimálbért kapnak. Nem fizethetjük a szabadság-megváltást a 2012-es minimálbér összegéből számolva, hanem a kifizetéskor esedékes távolléti díjat a 2017-ben hatályos minimálbérből számoljuk.

Így a szabadság-megváltás bruttó összege 127.500 Ft / 174 x 53 x 8 = 310.690 Ft.

A szabadság-megváltást ugyanolyan adók terhelik, mint a munkabért, így az szja és járulékok levonása után a munkavállaló nettó 206.609 forintot kap kézhez.

Greguss Kinga

KAPCSOLAT