Könyvelési Kisokos

TAO törvény szempontjából KKV:

mikro-, kis vagy középvállalkozás –> bármely cég, amelynek 250 főnél kevesebb dolgozója van, és vagy a bevétele nem haladja meg az 50 millió eurót, vagy a mérlegének főösszege legfeljebb 43 millió euró

 

Műszaki berendezés, gép, jármű:

A számviteli törvény szerint műszaki berendezésnek, gépnek, járműnek minősülnek azok a gépek és berendezések, továbbá járművek, amelyek közvetlenül szolgálják a vállalkozási tevékenységet. Ezt mindig az adott tevékenység ismeretében lehet besorolni.

Pl. egy személygépkocsi nem műszaki jármű a legtöbb vállalkozás esetében, ezért nem számolható el rá a társasági adó szerinti beruházási kedvezmény. Ugyanakkor egy taxis vállalkozás, vagy egy gépjárművezetést oktató cég esetében már igen. Hiszen esetükben a vállalkozási célt közvetlenül szolgálja az autó, a gazdálkodás ezen eszközre épül, enélkül az eszköz nélkül a működés elképzelhetetlen.

 

Közhasznú tevékenység:

minden olyan tevékenység, amely a létesítő okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez

 

Adomány:

  • a közhasznú szervezet részére törvényben meghatározott közhasznú tevékenysége támogatására
  • valamint az egyházi jogi személy részére törvényben meghatározott tevékenysége támogatására
  • továbbá a közérdekű kötelezettségvállalás céljára

az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke.

Fontos feltétel, hogy az adomány nem jelent vagyoni előnyt az adományozónak, az adományozó tagjának vagy részvényesének, vezető tisztségviselőjének, felügyelőbizottsága vagy igazgatósága tagjának, könyvvizsgálójának, illetve ezen személyek vagy a természetes személy tag vagy részvényes közeli hozzátartozójának.

Nem minősül vagyoni előnynek az adományozó nevére, tevékenységére történő utalás.

 

Tartós adományozási szerződés:

a civil szervezet és az adományozó által írásban kötött szerződés alapján nyújtott pénzbeli támogatás, ha a szerződésben az adományozó arra vállal kötelezettséget, hogy:

  • az adományt a szerződéskötés (szerződésmódosítás) évében
  • és az azt követő legalább három évben,
  • évente legalább egy alkalommal
  • azonos vagy növekvő összegben
  • ellenszolgáltatás nélkül

adja.

Nem számít ellenszolgáltatásnak, ha a közhasznú szervezet a közhasznú szolgáltatás nyújtása keretében utal az adományozó nevére, tevékenységére.

 

FIGYELEM!

Az itt szerepelő cikkek tartalma a megjelenéskor érvényes szabályok alapján íródott, sajnos a jogszabályok gyakori változása miatt ezek akár rövid időn belül érvényüket veszíthetik.

Cikkeink célja a figyelemfelhívás, konkrét számviteli, adózási kérdésével forduljon szakemberhez, aki az eset összes körülményének figyelembevételével tud állást foglalni, javaslatot tenni.

 

Kérdés esetén vegye fel kollégáinkkal a kapcsolatot.

AJÁNLATKÉRÉS


AKCIÓ