Kötelező szabályzatok

das_konyveles_Kotelezo_szabalyzatok

das_konyveles_Kotelezo_szabalyzatok

Most, hogy készen vagyunk a 2016-os beszámolókkal, a nyár kiváló időzítés lehet arra a bizonyos témára, ami sok cégnél bizony hiányosság: a kötelező szabályzatok. A gyakorlatban sokszor a beszámoló készítése során „derülnek ki” olyan számviteli politikai döntések, amelyeket bele kell foglalni a hatályos szabályzatba. Másrészt, a jogszabályi háttér folyamatos változása miatt időről időre mindenképpen szükséges aktualizálni a számviteli politikát.

Ön frissítette a szabályzatokat 2016 január 1 hatállyal?

Ha nem tette, akkor a számviteli politikájában bizonyára vannak olyan mondatok, fogalmak (például „Rendkívüli eredmény”), amelyek a hatályos jogszabályokkal nincsenek összhangban, hiszen tavaly jelentősen átírták a Számviteli törvényt.

Az elavult, nem aktualizált, vagy soha el sem készített szabályzatok miatt a NAV adóellenőrzés során akár 500 ezer forintos bírságot róhat ki, és 30 napos határidőt a pótlásra. A szabályzatok megírása nem két perc, ezért érdemes nem akkora hagyni, amikor már nyakunkon az ellenőr.

Milyen szabályzatok szükségesek?

Szükséges készíteni számviteli politikát, számlarend és bizonylati szabályzatot, pénzkezelési, értékelési, leltározási és selejtezési szabályzatot, önköltség számítási, bizonylati szabályzatot is. Kapcsolt vállalkozások esetén szükséges egy transzferár szabályzatot is készíteni.

A pénzmosás elleni szabályzat csak bizonyos tevékenységű (pénzügyi, biztosítási, ingatlanos, könyvelő, ügyvéd, kaszinó, stb) cégeknek kötelező: ez tartalmazza, hogyan szűri ki a vállalkozás a pénzmosásra, vagy terrorizmus finanszírozására utaló tényeket, hogyan azonosítja az ügyfelet, világítja át az üzleti kapcsolat célját és tervezett lényegét.

Nem a könyvelési területre tartozik, de fontos a szervezeti és működési szabályzat, az iratkezelési, tűzvédelmi, munkavédelmi, munkaügyi szabályzat is, esetleg cafeteria szabályzat, a mobiltelefonok és a személygépkocsik használati rendjéről szóló szabályzat, és bármi olyan, amit a cég működésében rendszer szinten szabályozni kell.

A számviteli politika keretében elkészítendő szabályzatok alól mentesül a mikrovállalkozó. A számiteli törvény szerint mikrogazdálkodónak minősül a cég, ha két egymást követő üzleti évben az alábbi három mutatóérték közül bármelyik kettő nem haladja meg a határértéket: a mérlegfőösszeg a 100 millió forintot, az éves nettó árbevétel a 200 millió forintot, a foglalkoztatottak létszáma a 10 főt. Viszont más törvények által előírt, vagy a működéshez szükséges egyéb szabályzatok kellhetnek a mikrogazdálkodónak is.

Kinek kell megírnia a szabályzatokat?

A szabályzatok egy részével a könyvelőirodát meg lehet bízni, mivel nagyrészt a számviteli alapelvek, könyveléssel kapcsolatos nyilvántartások szerepelnek benne. De az ügyvezető felelőssége, hogy a szabályzatok meglétéről gondoskodjon!

A mintaszabályzatok, amelyek letölthetők innen-onnan, vagy megvásárolhatók nem mindig alkalmasak arra, hogy betöltsék szerepüket, hiszen ritka a két egyforma módon működő cég. Mivel a számviteli politika a vállalkozás döntéseit tartalmazza, a minta csak a lehetséges döntéseket, mindenképpen szükséges azt személyre szabni. Vannak szabályzatírásra szakosodott vállalkozások, de legkönnyebben az a könyvelő tudja elvégezni a szabályzat személyre szabását, aki az adott céget a gyakorlatban könyveli.

Ügyfeleinknek, akik nálunk könyveltetnek évente vállaljuk a szabályzatok aktualizálását, újonnan alapuló cégeknek pedig elkészítjük a számviteli politikát, amennyiben ezzel megbízzák könyvelőirodánkat.

Ön megkapja ezt a szolgáltatást a jelenlegi könyvelőjétől?

Ha szeretné nálunk könyveltetni cégét, keressen minket az info@daskonyveles.hu e-mail címen.

Greguss Kinga

KAPCSOLAT