Közeledő adózási határidők

das_konyveles_Kozeledo_adozasi_hataridok

das_konyveles_Kozeledo_adozasi_hataridok

Közeledik az év vége, így érdemes a vállalkozóknak átgondolni, milyen adózási kötelezettségeik vannak, valamint kívánnak-e élni valamilyen választási lehetőséggel. Összeszedtük azokat az adózási határidőket, amelyeket nem szabad elmulasztani decemberben!

Év végi bejelentkezés más adónem hatálya alá

Aki 2016-tól más adózási mód szerint kívánja tovább folytatni az adózást, erről decemberben tehet nyilatkozatot.

December 31-ig kell nyilatkozni áfa alanyi mentességre illetve az áfa pénzforgalmi elszámolására történő áttérésről.

Az EVA (egyszerűsített vállalkozói adó) alá bejelentkezni december 20-ig lehet, így az adóalanyiság január 1.-ével indul.

A KATA (kisadózó vállalkozások tételes adója) vagy KIVA (kisvállalati adó) alá történő áttérést meg lehet ugyan tenni év közben is, de érdemesebb év végén, ha az adózó nem akar évközi beszámolót és évközi társasági adó bevallást készíteni. A KATA- vagy KIVA-alanyiság a bejelentés hónapját követő hónap 1-én kezdődik, és ezáltal új üzleti év is indul (optimális, ha ez január 1.-re esik). Kijelentkezni a KATA alól év közben is lehet, míg a KIVA alól történő kijelentkezést december 1-20. között lehet megtenni, január 1. hatállyal.

Ha nem tudja, Önnek melyik adózási módot éri meg választania, kérjen tőlünk tanácsot!

Feltöltési kötelezettség – december 20.

Feltöltési kötelezettség társasági adó, innovációs járulék, iparűzési adó, EVA, energiaellátók jövedelemadója és hitelintézetek járadéka esetében merülhet fel.

Társasági adó és iparűzési adó tekintetében feltöltési kötelezettsége annak az adózónak van, akinek az előző évi árbevétele meghaladta a 100 millió forintot. EVA és innovációs járulék esetén nincsen értékhatár, minden adóalany kötelezett feltöltésre. Energiaellátók jövedelem adója és hitelintézetek járadéka esetén az árbevételi értékhatár 50 millió Ft.

A feltöltési kötelezettség azt jelenti, hogy december 20.-ig, a tárgyévi eredmény megbecslésével ki kell kalkulálni az adó várható összegét, és meg kell fizetni az év közben fizetett előleget meghaladó részt. A feltöltés összegéről bevallást kell benyújtani, és ezzel egyidejűleg megfizetni. A késedelmes feltöltés vagy a feltöltési kötelezettség nem teljesítése súlyos mulasztási bírságot von maga után. A májusi éves adóbevalláskor az adóhatóság megvizsgálja, hogy a feltöltés összegét sikerült-e helyesen megbecsülni, és 20{adca653ce364150f36f07e9b44d21d77792386d692f38ea2f81165016a22639f} bírsággal sújtja azt az adózót, aki nem fizette meg a tényleges adókötelezettség legalább 90{adca653ce364150f36f07e9b44d21d77792386d692f38ea2f81165016a22639f}-át.

Ha szeretne további adójogszabályokról olvasni, látogassa meg honlapunk Hírek rovatát!

Társasági adó: növekedési adóhitel

A 2016-os törvénymódosítási csomaggal bevezetésre került a növekedési adóhitel kedvezmény, amelyet már a 2015-ös adóév vonatkozásában is alkalmazni lehet. Ehhez december 20-ig kell nyilatkozatot tenni, egyidejűleg az előleget bevallani, majd május 31-ig a ’29-es éves társasági adóbevallásban kell megállapítani az összeget.

Az új rendelkezés célja a növekedésben lévő vállalkozások likviditásának javítása. A „hitel” összege a tárgyévi és az előző évi adózás előtti eredmény különbsége utáni társasági adó, melyet késleltetve, a következő két évben, nyolc részletben lehet megfizetni.

A kedvezményt a vállalkozás akkor veheti igénybe, ha a tárgyévi és az előző évi adózás előtti eredmény különbsége legalább ötszöröse az előző évi adózás előtti eredménynek. További feltétel, hogy a társaság legalább három éve adóalany, nem vett részt átalakulásban, egyesülésben, szétválásban, és nem áll végelszámolás vagy felszámolás alatt.

 

További 2016-os törvényváltozásokról honlapunkon olvashat: https://daskonyveles.hu/2016-os-valtozasok/

Forduljon hozzánk bizalommal!

AKCIÓ