Lehetőségek a bírság elkerülésére, enyhítésére az adóhivataltól

Lehetőségek a bírság elkerülésére, enyhítésére

Idén számos váltózás történt adókötelezettségünk területén, de főleg a cégeket érintő módosításokkal, törlésekkel és újabb előírásokkal kapcsolatosan.   A Nemzeti Adó- és Vámhivatal az előírások mellett segítséget, könnyítéseket is nyújt az adózóknak, hogy egyszerűbb legyen a kötelezettségek teljesítése.  Az online számlázásnál a NAV saját számlázó szoftvert fejlesztett, amelyet ingyenesen használhatnak az érdekeltek.  Indoklás nélkül kérhető részletfizetés ötszázezer forint adótartozásig magánszemélyeknek, egyéni vállalkozóknak és az áfa fizetésre kötelezetteknek is. Ha mégis hibáztunk, akkor ismerje meg a további lehetőségek a bírság elkerülésére, vagy enyhítésére:

Automatikusan feleződhet a bírság

Az új adózás rendjéről szóló törvény januárban vezette be a feltételes adóbírság-kedvezményt. Aminek a lényege, hogy ha az adózó lemond az utólagos adómegállapításról szóló első fokú határozat elleni fellebbezési jogáról és határidőig megfizeti az adókülönbözetet, akkor a NAV automatikusan elengedi a kiszabott adóbírság felét.

Ha ezzel a lehetőséggel nem él az adózó, a jogszabály csak kivételes méltánylást érdemlő körülmény fennállásakor engedi az adóbírság mérséklését. Bevétel-eltitkolás vagy hamis bizonylatok esetén erre egyáltalán nincs lehetőség.

Az adózón múlik, megbírságolja-e az adóhatóság

Augusztustól az adózó magatartásán múlik, hogy kap-e bírságot a NAV-tól az elmulasztott, vagy késedelmes, hibás online számlaadat-szolgáltatás miatt. Amennyiben minden tőle telhetőt megtett az adatszolgáltatás teljesítése érdekében, akár mentesülhet is a szankció alól.

Szankciómentes időszak vége

A szankciómentes időszak lejártával – 2018 augusztus 1 után –  az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása, késedelmes, hiányos, hibás vagy valótlan adattartalmú teljesítése mulasztási bírságot vonhat maga után. A bírság felső határa magánszemély esetén 200 ezer forint, egyéb adózó esetén 500 ezer forint számlánként.

A körülmények mérlegelése

A NAV a mulasztás szankcionálásáról a körülmények mérlegelését követően dönt: regisztrált-e az Online Számla rendszerben, megindította-e a szükséges fejlesztéseket és azok folyamatban vannak-e. Az állami adó- és vámhatóság azt vizsgálja, hogy  az adózó megtett-e minden tőle telhetőt a felkészülés és az adatszolgáltatás teljesítése érdekében. Az esetlegesen kiszabandó mulasztási bírság összege az adózási érdeksérelemmel arányosan kerül megállapításra, és a jogszabály lehetőséget ad arra is, hogy ha az adózó minden tőle telhetőt megtett, a NAV akár el is tekinthet a szankcionálástól.

Tanácsra van szüksége?

A NAV által kínált lehetőségek ellenére tanácsra, segítségre lenne szüksége: Forduljon hozzánk bizalommal. Könyvelőirodánk szükség esetén a megbízót képviseli az érintett hatóságok előtt (NAV, helyi önkormányzatok). Tegye rendbe vállalkozása pénzügyeit a D.A.S könyvelés könyelőirodával!

AKCIÓ