A megváltozott munkaképességű munkavállalók és a táppénzre való jogosultság

das_konyveles_a_megvaltozott_munkakepessegu_munkavallalok

das_konyveles_a_megvaltozott_munkakepessegu_munkavallalok

A vonatkozó hatályos törvények szerint, a megváltozott munkaképességű személyek ellátására az jogosult, aki a kérelem benyújtásakor tizenötödik életévét betöltött személy, és akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján, 60{adca653ce364150f36f07e9b44d21d77792386d692f38ea2f81165016a22639f}-os, vagy annál kisebb mértékű. További feltételként meghatározza a törvény, hogy a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095 napon át, vagy 10 éven belül, legalább 2555 napon át, vagy 15 éven belül legalább 3650 napon át biztosított volt, keresőtevékenységet belföldön és külföldön nem végez, valamint rendszeres pénzellátásban nem részesül.

Számos esetben előfordulhat, hogy a rehabilitációs ellátás, vagy a rokkantsági ellátás folyósítása idején a munkavállaló valamely okból nem képes munkát végezni, akár betegség, esetlegesen üzemi baleset bekövetkezése miatt. A hatályos jogszabályok lehetőséget biztosítanak arra, hogy a megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációs ellátást, vagy rokkantsági ellátást vegyenek igénybe.

A megváltozott munkaképességű személy akkor jogosult a rehabilitációs ellátásra, ha rehabilitálható. Továbbá rokkantsági ellátást akkor vehet igénybe, ha a feltételek szerint jogosult, tehát ha a rehabilitációja nem javasolt, vagy ha rehabilitálható, de a kérelem benyújtásának időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralévő időtartam az 5 évet nem haladja meg.

A megváltozott munkaképességű személy rehabilitációs ellátás, vagy rokkantsági ellátás igénybevétele mellett is vállalhat munkát az ellátás folyósítása mellett, egy meghatározott összeghatárig.

A vonatkozó jogszabály kimondja, hogy meg kell szüntetni a rehabilitációs ellátást, ha az ellátásban részesülő személy, más rendszeres pénzellátásban részesül, ide nem értve a keresőképtelenségre tekintettel folyósított táppénzt, vagy baleseti táppénzt, amely alapján megállapítható, hogy a megváltozott munkaképességű személyek kaphatnak együttesen táppénzt, illetőleg baleseti táppénzt a rehabilitációs ellátással, vagy rokkantsági ellátással egyidejűleg. Megszűnik az ellátásra való jogosultság, ha az ellátásban részesülő keresőtevékenységet folytat és jövedelme három egymást követő hónapban meghaladja a minimálbér 150 százalékát.

Esetleges kérdés felmerülése esetében, bátran forduljon Társaságunkhoz elérhetőségeink valamelyikén!

AKCIÓ