Mindent a kötelező kamarai hozzájárulásról

das_konyveles_mindent_a_kotelezo_kamarai_hozzajarulasrol

das_konyveles_mindent_a_kotelezo_kamarai_hozzajarulasrol

Hamarosan elérkezik a 2016-os évre vonatkozó kötelező kamarai hozzájárulás befizetésének a határideje, mely 2016. március 31. A kamarai hozzájárulás összege 5.000 Ft.
 

Kinek kötelező?

A regisztráció 2012-től kötelező minden gazdálkodó szervezetnek (egyéni és társas vállalkozásoknak). Év közben alakult társaságoknak a bejegyzést követő 5 napon belül kell nyilvántartásba vetetni magukat. Adatváltozás, megszűnés esetén szintén 5 nap áll rendelkezésre a bejelentésre.

 

Kinek nem kell fizetni?

  • A kamarai hozzájárulás megfizetésének kötelezettsége nem vonatkozik azokra a vállalkozásokra, amelyek egész évben szüneteltették vállalkozásukat.
  • Nem kell bejelentkeznie a kamarába a mezőgazdasági tevékenységet főtevékenységként végző vállalkozóknak és vállalkozásoknak.
  • A magán-állatorvosi, az ügyvédi, az egyéni szabadalmi ügyvivői, a közjegyzői és az önálló bírósági végrehajtói tevékenységet folytatók szintén nem kötelesek nyilvántartásba vételüket kezdeményezni.

 

A regisztráció menete

A bejelentés történhet elektronikusan a kamara honlapján, vagy a kinyomtatható adatlap kitöltésével. Minden esetben a kitöltött  és cégszerűen aláírt adatlapot a székhely szerint illetékes területi kereskedelmi és iparkamarához kell eljuttatni, ez történhet postai úton, vagy (szkennelve) e-mailen. A regisztráció személyesen is elvégezhető a vállalkozás székhely szerint illetékes kamarák ügyfélszolgálati irodáiban. Fontos, hogy a nyilvántartásba vétel csak az 5.000 Ft-os díj jóváírását követően történik.

 

Hogyan történik a fizetés?

A kamarai hozzájárulást banki átutalással, az ügyfélszolgálatokon készpénzben, vagy egyes kamaráknál „sárga csekken” is be lehet fizetni. Az összeg átutalásakor a közlemény rovatba fel kell tüntetni a kérelmező adószámát, és a „kamarai hozzájárulás” szöveget.

A nyilvántartásba vételről elektronikus úton (e-mailen) értesítést kap a befizető vállalkozás. Az értesítés tartalmazza a cég kamarai regisztrációs számát, valamint a kamarai hozzájárulás kifizetéséről szóló igazolást.

 

Milyen következményei vannak, ha nem fizetünk?

A kötelező regisztrációt a kamarák ellenőrzik, amennyiben a kamara megállapítja, hogy a gazdálkodó szervezet nem szerepel a nyilvántartásaiban, felszólítja, hogy ennek a kötelezettségének tegyen eleget. Ha a felszólítás nem járt sikerrel, az illetékes kamara hivatalból eljárva regisztrálja a vállalkozást, és az adóhatóság bevonásával intézkedik a kamarai díjak behajtásáról.

Érdemes tehát határidőben rendezni a kamarai díjakat, ellenkező esetben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal végrehajtási eljárás keretében (adók módjára) szedi be a hozzájárulás összegét és a végrehajtási költségátalány 5.000 Ft-os díját. A végrehajtás megindításának ténye bekerül a cégnyilvántartásba, ami akár kellemetlenségekkel is járhat.

 

Milyen szolgáltatást kapunk cserébe?

A regisztrációval a vállalkozások a kamarák által nyújtott szolgáltatásokat vehetik igénybe, mint az üzleti partnerkeresés, a pályázatfigyelés, az aktuális vásárok és kiállítások, illetve a vállalkozásokat érintő jogszabályi változások. A részletes szolgáltatások listája a kamara honlapján megtalálható.

Az üzleti partnerkeresésre az Üzlet@Hálón portál ad lehetőséget a regisztrált tagoknak. Ez egy olyan elektronikus piactér, ahol céginformációk, termékek és szolgáltatások részletes leírása, üzleti ajánlatok, üzleti hírek találhatók. A vállalkozások üzleti ajánlataikat, híreiket, saját maguk helyezhetik el a felületen. Kitűnő lehetőség az interneten való megjelenésre.

A Kamarai Pályázat- és Rendezvényfigyelő Rendszert  díjmentesen veheti igénybe a vállalkozó. A szolgáltatás elektronikus formában értesíti az ügyfeleket arról, ha új pályázat jelenik meg, vagy kamarai rendezvényt, képzést tartanak az ügyfél által megjelölt témakörökben.

A vásárokról és kiállításokról helyi és országos szinten lehet információt találni. Megadott időpontra, időszakra lekérdezhetők a rendezvények.

A vállalkozásokat érintő jogszabályi változások és magyarázatok nem csak az új, hanem a meglévő vállalkozások számára is hasznos információt nyújtanak. Tematikus rendszerben megtalálhatóak a fontosabb jogszabályok és értelmezéseik. Például: adózás, foglalkoztatás, fogyasztóvédelem, kereskedelem, mezőgazdaság témakörében.

A területi kamarák honlapja, címe, bankszámlaszáma és telefonszáma itt érhető el.

AKCIÓ