Mit érdemes tudni 2017. évi adócsomagról?

das_konyveles_Mit_erdemes_tudni_2017_evi_adocsomagrol

das_konyveles_Mit_erdemes_tudni_2017_evi_adocsomagrol

Kihirdetésre került a június 7-én elfogadott, jövő évi adócsomag. A megszokottól eltérően a korai törvényhozás lehetőséget biztosít számunkra a megfelelő felkészülésre. A legtöbb változás január 1-jétől lép életbe, azonban egyes tételek már év közben hatályosak lesznek, így szükséges időben megtudni a változásokat és felkészülni rá. A leginkább érintett és a média által legtöbbet emlegetett cafeteria rendszert, áfát, valamint az adózás rendjét érintő változások mellett jelentős változásokkal érintett a KATA valamint a KIVA is.
Személyi jövedelemadót érintő legfontosabb változások

 • A cafeteriát érintő legfontosabb módosítás, hogy 2017-től a kedvező közteher mellett (34,51%) nyújtható béren kívüli juttatásnak minősül az éves 100 ezer forint keretösszegig adott pénzjuttatás. 2017-től e pénzjuttatáson kívül kizárólag SZÉP Kártyára nyújtható béren kívüli juttatás.
 • Az Erzsébet-utalvány ezzel egyidejűleg kivezetésre kerül. Természetesen a 2017. január 1-jét megelőzően juttatott Erzsébet-utalványok beválthatók az elfogadóhelyeken.
 • Változik az adómentesen adható utazási költségtérítés összege a hazautazásra és a munkahely lakóhely közötti távolságra: 9 Ft/km-ről 15 Ft/km-re emelkedik.
 • január 1-étől 2 gyermekesek esetén az érvényesíthető családi adókedvezmény gyermekenként havi 15.000, így összesen havi 30.000 forintra nő.

 

Általános Forgalmi Adó törvényt érintő legfontosabb változások

 • A belföldi összesítő nyilatkozat összeghatára jelentősen módosul, 1.000.000 forintról 100.000 forintra csökken. január 1-étől tehát minden olyan számlát, szállítót szerepeltetni kell az áfa bevallásban, amely esetében az adó meghaladja a fenti összeghatárt.
 • január 1-étől egy elektronikusan teljesíthető adatszolgáltatás lehetőségét biztosítja a törvény, melyet a számlázó programmal rendelkező adóalanyok tudnak kihasználni, hogy a számláik adatait számlázáskor, online adatszolgáltatással tudják teljesíteni ezzel mentesülve a belföldi összesítő nyilatkozat-tételi kötelezettség alól a kimenő számlák esetében.
 • A belföldi adóalany részére kibocsátott számlán szerepeltetni kell a vevő adószámát, ha a számlában áthárított adó eléri vagy meghaladja a 100 000 Ft-ot.
 • Az internet-hozzáférési szolgáltatás adómértéke 18%-ra csökken.
 • január 1-étől az étkezőhelyi vendéglátásban az étel- és a helyben készített, nem alkoholtartalmú italforgalom áfája 18%-ra csökken.
 • A baromfi és a tojás áfája szintén január 1-étől 27%-ról 5%-ra, illetve a friss tej áfája 18%-ról 5%-ra fog lecsökkeni.

 

Társasági adó törvényt érintő legfontosabb változások

 • Műemlék karbantartásának költsége új adóalap-csökkentő tételként érvényesíthető. A felső korlát az adózás előtti eredmény (nyereség) 50 %-a.
 • Szintén új adóalap csökkentő tétel lesz alkalmazható a mobilitási célú lakhatási támogatás az SzJA törvény szerint az adóévben érvényesített összegére, de maximum az adóévben elszámolt költséggel, ráfordítással összefüggésben az adózás előtti nyereség összegéig.

Kisadózó vállalkozások tételes adóját érintő legfontosabb változások

– A kisadózó vállalkozásoknál egy pozitív módosítás kerül bevezetésre, hogy a költségek fedezetére, vagy fejlesztési célra folyósított vissza nem térítendő támogatás összege nem számít a vállalkozás árbevételének, így ez a 6 millió forintos értékhatárba nem számít bele. Fontos, hogy ez a változás a 2014. évtől visszamenőlegesen is alkalmazható.

Kisvállalati adót érintő legfontosabb változások

– A kisvállalati adó szerinti adózást az az adózó választhatja, akinek az átlagos statisztikai állományi létszáma az 50 főt várhatóan nem haladja meg. Ha a létszámnövekedés miatt az átlagos statisztikai állományi létszáma meghaladta a 100 főt, a KIVA adóalanyiság megszűnik.

Adózás rendjéről szóló törvényt érintő legfontosabb változások

– Az adószám törlésére szóló határozat átvétele után visszaküldött KOCKERD kérdőívvel mentesülhet az adózó a törlés alól, amennyiben ezt határidőben a jogerőre emelkedésig visszaküldi.

– A 200 000 forintot meg nem haladó köztartozás esetén hatósági átutalási megbízást illetve munkabérletiltást alkalmazhat a NAV.

– Ha a társaság a beszámoló letétbe helyezési és közzétételi kötelezettség elmulasztása miatt törlik az adószámát, mentesülhet a törlés alól, ha teljesíti kötelezettségét a határozat jogerőre emelkedéséig.

– 2016. július 1-jétől a magánszemély nyilvántartott, legfeljebb 200 000 forint összegű adótartozásra, külön kérelemre évente egy alkalommal legfeljebb 6 havi pótlékmentes részletfizetést engedélyezhet egyéb külön feltételek vizsgálata nélkül.

Társadalombiztosítást érintő legfontosabb változások

– Az egyéni és társas vállalkozók esetében változik a minimum járulékalapra vonatkozó fizetési kötelezettség, ugyanis nem kell alkalmazni abban az esetben, ha egyidejűleg gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermekgondozási segélyben vagy csecsemőgondozási díjban részesül.

– 2017. január 1-től az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege 7.050-ről 7.110 forintra emelkedik.

Németh-Bojtor Imola

További kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!
Telefon: 06-20/433-8280
E-mail: info@daskonyveles.hu
Cím: 1082 Budapest, Futó utca 47-53. VI. em.

AKCIÓ