A munkába járás költségtérítésének a változásai

das_konyveles_a_munkaba_jaras_koltsegterítesenek_a_valtozasai

das_konyveles_a_munkaba_jaras_koltsegterítesenek_a_valtozasai

2017.01.01. napját követően növekedik a munkába járáshoz kapcsolódó, jövedelemnek nem minősülő, vagyis adómentes költségtérítés mértéke, amely alapján a jogalkotó célja az, hogy elősegítse a munkaerő mobilitását. Ezt oly módon kívánja elérni, hogy a saját gépkocsival munkába járók korábbi, még 2005-ben meghatározott 9,-Ft/km értékű költségtérítése, 15,-Ft/km-re növekszik. A módosítás a személyi jövedelemadó törvényt érinti, amely rendelkezései alapján, a munkában töltött napokra a munkahely és a lakó-, vagy tartózkodási hely között és/vagy hazautazásra a munkahely, valamint a lakóhely között közforgalmi úton mért oda-vissza távolság figyelembevételével szükséges meghatározni a nyújtható mértéket.

Érdemes tisztázni elsőként az alapfogalmakat, hogy pontosan mit ért a vonatkozó jogszabály munkába járás alatt. A rendelet szerint, egyrészt a közigazgatási határon kívülről, a lakóhely, vagy tartózkodási hely, valamint a munkavégzés helye között munkavégzési célból történő helyközi (távolsági) utazással, illetve átutazás céljából helyi közösségi közlekedéssel megvalósuló napi munkába járás és hazautazás minősül munkába járásnak. Illetőleg a közigazgatási határon belül, a lakóhely, vagy tartózkodási hely, valamint a munkavégzés helye között munkavégzési célból történő napi munkába járás és hazautazás, amennyiben a munkavállaló a munkavégzés helyét – annak földrajzi elhelyezkedése miatt – sem helyi, sem helyközi közösségi közlekedéssel nem tudja elérni. Maga a napi munkába járás a lakóhely, vagy a tartózkodási hely és a munkavégzés helye közötti napi, valamint a munkarendtől függő gyakoriságú rendszeres vagy esetenkénti oda- és visszautazás, a hazautazás pedig a munkahelyről legfeljebb hetente egyszer – az általános munkarendtől eltérő munkaidő-beosztás esetén legfeljebb havonta négyszer – a lakóhelyre történő oda- és visszautazás.

Fenti esetekben a munkáltatónak kötelezettsége áll fenn a munkavállaló irányában, mivel a meg kell térítenie a munkavállaló munkába járáshoz szükséges bérletének, vagy menetjegye árának 86 {adca653ce364150f36f07e9b44d21d77792386d692f38ea2f81165016a22639f}-át. Ez a kitétel vonatkozik a napi munkába járásra és a hazautazásra is. Azonban a hazautazás mértékének létezik egy felső korlátja, amely minden évben központilag kerül meghatározásra. Ez 2016-ban legfeljebb havi 35.200 Ft.

A kormányrendelet alapján, a bérlet, valamint a menetjegy elszámolása helyett, az alábbi esetekben jár a munkavállaló részére utazási költségtérítés kötelező jelleggel:

– a munkavállaló lakóhelye vagy tartózkodási helye, valamint a munkavégzés helye között nincsen közösségi közlekedés,

– a munkavállaló munkarendje miatt nem vagy csak hosszú várakozással tudja igénybe venni a közösségi közlekedést,

– ha a munkavállaló mozgáskorlátozottsága, illetve a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló kormányrendelet szerinti súlyos fogyatékossága miatt nem képes közösségi közlekedési járművet igénybe venni, (akkor is, ha a munkavállaló munkába járását hozzátartozója biztosítja),

– a munkavállalónak óvodai vagy bölcsődei ellátást igénybe vevő gyermeke van,

– közigazgatási határon belüli napi munkába járás esetében, amennyiben a munkavállaló a munkavégzés helyét annak földrajzi elhelyezkedése miatt sem helyi, sem helyközi közösségi közlekedéssel nem tudja elérni, viszont kizárólag kilométer-távolság alapján meghatározott utazási költségtérítés nyújtható adómentes módon.

A költségtérítés elszámolásához a munkavállalónak nyilatkoznia kell, amely nyilatkozatot a munkáltató megőrzi. A munkavállaló pedig köteles nyilatkozatot adni, hogy a lakóhelyéről, vagy a tartózkodási helyéről jár-e munkába, illetőleg hol találhatók külön a lakóhelye, külön a tartózkodási helye.

2015.08.01. napját követően, az óvodás, bölcsődés gyermeket nevelő szülők is kaphatnak utazási költségtérítést a lakás és munkahely távolságára vonatkozóan abban az esetben is, ha a lakóhely és a munkahely azonos településen található, továbbá tömegközlekedéssel is megvalósítható a munkába járás.

A vonatkozó törvényi szabályozás szerint, a munkáltató által nyújtott támogatás nem minősül bevételnek, viszont a biztosított összeg nem haladja meg az utazási bérlet, a menetjegy árát, illetőleg nem a költségtérítése címén, a közforgalmi úton mért oda-vissza távolság figyelembevételével kilométerenként a jelenleg még 9,-Ft-ot, 2017.01.01. napjától a 15,-Ft-ot.

Amennyiben fentiekkel kapcsolatban kérdése merülne fel, keressen minket az elérhetőségeinken.

AKCIÓ