A számviteli politika aktualizálása

das_konyveles_szamviteli_politika_aktualizalasa

das_konyveles_szamviteli_politika_aktualizalasa

2016. január 1. napjától, az új számviteli törvény több változást léptetett életbe, amely rendelkezéseket a vállalkozásoknak kötelező jelleggel kell figyelembe venniük és a megfelelő módosításokat kell elvégezniük. Sajnos sok vállalkozás nem vesz tudomást a kötelezettségről, emiatt több esetben felmerül a hiányosság, mint általános esetben. 2016. március 30. napjától minden érintett vállalkozásnak rendelkeznie kell az frissített számviteli politikával.

Ha a számviteli politika módosításáról van szó, meg kell határozni több fontos alapértéket, mint az új határértékeknek megfelelő beszámoló típusát, kivételes előfordulású bevételeket, egyéb költségeket, vagy ráfordításokat, amely lehet egy váratlan káresemény bekövetkezése. Azon túl le kell fektetni a könyvvezetési adatok és az eredmény-kimutatás új formáját, a kiegészítő melléklet szerkezetét, valamint tartalmát. A számviteli politika aktualizálása során figyelembe kell venni, hogy a vállalkozás kiválasztotta-e az új határértékeknek megfelelő beszámoló típusát, a lépcsőzetes eredmény-kimutatást használók áttértek-e más eredmény-kimutatási formára, tartalmazza-e az üzleti jelentés a fióktelephelyek bemutatását. A kiegészítő melléklet szerkezete és tartalma kötött, ki kell térni az összeállítása során a következőkre. Vagyis figyelni kell arra, hogy a kiegészítő melléklet a mérleg és az eredmény-kimutatás belső tagolásának sorrendjében mutassa be az egyes tételeket. Akik egyszerűsített éves beszámolót készítenek, az arab számmal jelölt jelentős tételeket külön-külön be kell, hogy mutassák a kiegészítő mellékletben. Akik éves beszámolót készítenek, be kell, hogy mutassák a kiegészítő mellékletben az egyéb jelentősnek minősülő ráfordítások, továbbá a pénzügyi ráfordítások társasági adóra gyakorolt hatását, valamint az igénybe vett szolgáltatások jelentősebb tételeit. A könyvvezetési rendszer alapot kell, hogy biztosítson a mérleghez és az eredmény-kimutatáshoz.

A számviteli politika elkészítése elsődleges a vállalkozások számára, az egyéb módosítások elvégezhetők legkésőbb a 2016-os beszámoló összeállításának időpontjáig. Az összehasonlíthatóság érdekében, a 2016-ban életbe lépett szabályoknak megfelelő szerkezetben szükséges a 2015-ben keletkezett adatokat bemutatni. Az év során esetlegesen előforduló aktuális események adatait a könyvekben az új szabályok alapján, lehetőleg az esemény felmerülésével egyidejűleg szükséges rögzíteni.

Azon vállalkozások, akik nem frissítették a megfelelő időpontig a számviteli politikát, egy hatósági ellenőrzés során, adott esetben mulasztási bírsággal sújthatók.

Ha Önnek a szabályok értelmezésével kapcsolatban kérdése merült fel, illetve a számviteli politika elkészítésében kér iránymutatást, vegye fel a kapcsolatot Társaságunkkal, hogy szakértő segítséget nyújthassunk Önnek.

Jogszervíz Kft. 

Telefon: 06-20/433-8280

E-mail: info@daskonyveles.hu

Cím: 1082 Budapest, Futó utca 47-53. VI. em.

AKCIÓ