2016-os változások a Számviteli törvényben

das_konyveles_2016-os_valtozasok_a_szamviteli_torvenyben

das_konyveles_2016-os_valtozasok_a_szamviteli_torvenyben

Éves beszámoló típusa: 2016-tól kedvezően változnak az egyszerűsített éves beszámolót készítőkre vonatkozó értékhatárok.

Egyszerűsített éves beszámoló készítésére az a kettős könyvvitelt vezető vállalkozás jogosult, amelynél két egymást követő évben a felsorolt három mutatóérték közül bármelyik kettő nem haladja meg az alábbi határértéket:

  • mérlegfőösszeg az 1200 millió forintot,
  • éves nettó árbevétel a 2400 millió forintot,
  • az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak létszáma az 50 főt.

Mikrogazdálkodói beszámolót az a vállalkozás készíthet, melynél az egymást követő két üzleti évben az alábbi három mutatóérték közül bármelyik kettő nem haladja meg az értékhatárokat:

  • mérlegfőösszeg a 100 millió forintot,
  • éves nettó árbevétel a 200 millió forintot,
  • az átlagosan foglalkoztatottak létszáma a 10 főt.

 Megszűnik a rendkívüli eredmény kategória

A 2013/34 EU irányelveknek való megfelelés érdekében megszűnik a számvitelben a rendkívüli eredmény kategória. Az adózás előtti eredmény így a továbbiakban az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye és a pénzügyi műveletek eredményének együttes összege lesz.

A korábban rendkívüli eredményben elszámolt tételek az egyéb vagy a pénzügyi eredményben mutathatók ki. A korábban rendkívüli bevételek/ráfordítások között elszámolt tételek közül azokat kell kimutatni az egyéb bevételek/ráfordítások között, amelyek nem rendszeresen ismétlődő gazdasági események, de a normál üzletmenet részét képzik. Például: elengedett követelés, térítés nélkül átadott eszköz, halasztott bevétel/ráfordítás. Pénzügyi bevételként/ráfordításként kell könyvelni azokat az ügyleteket, amelyek részesedésekhez, értékpapírokhoz, kölcsönökhöz vagy átalakulásokhoz kapcsolódnak.

Az irányelvnek való megfelelés érdekében módosult a pénzügyi bevételek és ráfordítások struktúrája is az eredménykimutatás sorain belül.

A változásokat először a 2016. üzleti évre vonatkozó beszámolóban kell alkalmazni, tehát a 2015. év még könyvelhető a „régi módszerrel”.

Forduljon hozzánk bizalommal!

AKCIÓ