Társas vállalkozók helyzete a koronavírus alatt

Társas vállalkozók helyzete a koronavírus alatt

Társas vállalkozónak minősülnek társadalombiztosítási szempontból az alábbiak:

  1. A Bt. bel-, és kültagja, a Kkt, és a Kft. tagja is társas vállalkozónak minősül, ha a társaság tevékenységében ténylegesen és személyesen közreműködik, és ezt nem munkaviszony, vagy megbízási jogviszony keretében teszi.
  2. A Bt., Kft. és Kkt. vezető tisztségviselő tagja szintén társas vállalkozónak minősül, ha az ügyvezetést nem munkaviszony alapján látja el.

A társas vállalkozók járulékfizetésére a tbj. speciális előírásai vonatkoznak, amely szerint a minimális járulékalap után fizetik meg a terheket. Amennyiben Ön társas vállalkozóként biztosított, érdemes lehet a helyzetét felülvizsgálni, itt ugyanis nincs lehetőség a terhek legális csökkentésére, a tagi jogviszony alapján fizetendő összegeket nem lehet időarányosan csökkenteni.

Amennyiben a társaság tagja az ügyvezetést/tényleges tevékenységet munkaviszony keretében látja el, abban az esetben munkaviszonya alapján válik biztosítottá.

Esetükben a rendkívüli helyzetre tekintettel, ha a tevékenység ténylegesen beszűkül (mert pl. bezár az üzlet, a vendéglátóhely, szálláshely, amelyet vezetett, vagy mert a rendelések jelentős részét visszamondják) és ez fizetési nehézségeket okoz, javasoljuk, hogy a lecsökkent feladatokhoz mérten csökkentsék a munkaviszony szerinti munkaidőt (az ügyvezető álláspontunk szerint fizetés nélküli szabadságra nem mehet, hiszen az ügyvezetést a cég működése alatt folyamatosan el kell látni).

A csökkenő munkaidőnek megfelelően arányosan csökkenthetőek a bérek – és természetesen a hozzájuk tartozó adó- és járulékfizetési kötelezettségek. Az ügyvezetés nem szakképzettséghez kötött, így annak díjazása a minimálbér arányos figyelembevételével kell, hogy történjen. Ha a főtevékenység, amit a tulajdonos végez, szakképzettséghez kötött, akkor a garantált bérminimumot kell figyelembe venni.

Nézzünk meg egy példát!

Egy kiskereskedelmi egységben eddig a tulajdonos-ügyvezető volt az egyik eladó is, havi 300.000 Ft bruttó bért számolt el a munkaviszonyára tekintettel. A nettó kifizetett bér 199.500 Ft, amely után az összes adó- és járulékteher 157.500 Ft. Az üzlet a járványügyi helyzet miatt bezárt. Az ügyvezetői feladatok megmaradnak, ezért a munkaviszony is, azonban annak óraszámát indokolt a munkaszerződésben megváltoztatni.

A heti óraszám 10 órára csökken, az új bért a minimálbérre (és az ügyvezetői feladatokra) tekintettel havi bruttó 40.250 Ft-ban állapítják meg. Ebben az esetben a kifizethető nettó munkabér 26.766 Ft, míg az összes adó- és járulékteher összege 21.132 Ft lesz. A havi megtakarítás a példa szerint több, mint 136 ezer Ft.

Könyvelőirodánk a helyzetre tekintettel home-office keretében, de továbbra is folyamatosan rendelkezésre áll teljeskörű számviteli, bérszámfejtési és adózási szolgáltatásokkal.

AKCIÓ