Társasági adó kedvezmények – KKV beruházás

das_konyveles_Tarsasagi_ado_kedvezmenyek

das_konyveles_Tarsasagi_ado_kedvezmenyek

Közeledik a társasági adó májusi bevallása, ezért érdemes átgondolni, milyen adókedvezményeket vehetünk igénybe. Jelen cikkünkben kifejezetten a kkv szektor szemszögéből, a beruházásokra kapható kedvezményeket tekintjük át.

Kkv beruházási kedvezmény:

Erre a kedvezményre azon cégek jogosultak, akik az adóév végén mikro-, kis- vagy közép-vállalkozásnak minősülnek, és minden tulajdonosuk magánszemély.

A tárgyévben vásárolt egyes beruházások beszerzési értéke csökkenti az adóalapot. Így tulajdonképpen szinte kétszeresen vehető figyelembe ezen eszközök értéke társasági adó csökkentőként: egyrészt az értékcsökkenés révén, másrészt pedig az adókedvezmény érvényesítésével.

A beruházások közül az vehető figyelembe, amely műszaki gép vagy berendezés (termelést közvetlenül szolgáló), ingatlan, ingatlan felújítása vagy bővítése, szellemi termékek, vagyoni értékű jogok (például szoftver licenc), amelyek tárgyévben kerültek beszerzésre. Nem vehető figyelembe kedvezményként az egyéb berendezések, felszerelések beruházása (a működést csak közvetetten szolgáló eszközök, például irodai berendezések). A kedvezménynél figyelembe vett eszközöket a következő négy évben használatba kell venni és nem szabad eladni, elidegenítés esetén a kedvezmény kétszeresét kell visszafizetni (adóalap-növelő tételként figyelembe venni).

Beruházási hitel kamatának adókedvezménye:

A kkv adózó által tárgyi eszköz beszerzéshez felvett hitel kamatának 60{adca653ce364150f36f07e9b44d21d77792386d692f38ea2f81165016a22639f}-a csökkenti a társasági adót, minden olyan adóévben amikor a tárgyi eszköz a cég tulajdonában van és a hitelszerződés fennáll (először a hitelfelvétel évében, utoljára a hitel visszafizetésének évében). A beruházási hitellel vásárolt tárgyi eszközt a következő négy évben használatba kell venni és nem lehet elidegeníteni.

Fejlesztési tartalék képzése jövőbeni beruházásra:

Az adózó a jövőben tervezett beruházások értékére fejlesztési tartalékot képezhet, amely azt jelenti, hogy maximum a tárgyévi eredmény 50{adca653ce364150f36f07e9b44d21d77792386d692f38ea2f81165016a22639f}-ával csökkentheti az adóalapot, a könyvelésben pedig az összeg lekötött tartalékba kerül átvezetésre. A tartalékot a következő négy évben kötelező felhasználni beruházásra. A jövőben a beruházás megvalósításakor a tartalék feloldásra kerül az eszköz értékcsökkenésének elszámolásával párhuzamosan, tehát ez tulajdonképpen a társasági adó csökkenés előrehozása az évek között.

Greguss Kinga

KAPCSOLAT