Társasági adó

das_konyveles_tarsasagi_ado

das_konyveles_tarsasagi_ado

Szeretne tisztában lenni azzal, hogy vállalkozását mennyi társasági adó terheli? Milyen gyakorisággal kell előleget fizetni, és kötelezett-e adófeltöltésre? Olvassa el összefoglaló írásunkat!

A társasági adó összege

A társasági adó alapja a vállalkozás adózás előtti eredménye, melyet a törvény által előírt adóalap növelő és csökkentő tételek módosíthatnak. Az adó mértéke 500 millió forint adóalapig 10{adca653ce364150f36f07e9b44d21d77792386d692f38ea2f81165016a22639f}, azt meghaladó adóalapra 19{adca653ce364150f36f07e9b44d21d77792386d692f38ea2f81165016a22639f}.

Adóalap növelő tételek a társasági adó törvény által el nem ismert költségek. A teljesség igénye nélkül néhány példa: nem a vállalkozás érdekében felmerült költség, nem a törvény által előírt módon számított értékcsökkenés, adóhatósági bírság, stb.

Adóalap csökkentő tétel például az előző évről áthozott veszteség, a kapott osztalék, a fejlesztési tartalék képzés összege, foglalkoztatási kedvezmények, és még sok más.

A számított adóból adókedvezmény is igénybe vehető, például látványcsapatsport-támogatás után.

Amennyiben érdeklik a részletek, kérje tanácsadási szolgáltatásunkat, amelynek során örömmel megválaszoljuk minden kérdését. Könyvelési ügyfeleinknek az adóbevallás elkészítésekor átfogó tájékoztatást nyújtunk az összes módosító tételről.

Jövedelem- (nyereség-) minimum

A jövedelem- (nyereség-) minimum összege a korrigált összes bevétel 2{adca653ce364150f36f07e9b44d21d77792386d692f38ea2f81165016a22639f}-a, és azt jelenti, hogy az adózónak legalább ennyit mindenképpen fizetnie kell, akkor is, ha a fenti módszerrel kiszámított adója kevesebb lenne.

Éves bevallás

Az éves társasági adó bevallást a ’29-es nyomtatványon a tárgyévet követő hó május 31.-ig kell benyújtani. Amennyiben a fizetendő adó összege meghaladja az év közben megfizetett előlegek és feltöltés összegét, akkor május 31.-ig utalni kell a fennmaradó részt is.

Előlegfizetés

Társasági adó előleget a vállalkozásoknak havi vagy negyedéves gyakorisággal kell fizetni.

  • Havi gyakoriság: annak az adózónak, akinek az előző évi társasági adója meghaladta az 5 millió forintot, minden hónap 20.-i határidővel kell adóelőleget fizetnie.
  • Negyedéves gyakoriság: annak az adózónak, akinek az előző évi társasági adója nem haladta meg az 5 millió forintot, április 20., július 20., október 20., és december 20. határidővel kell előleget utalnia.

Az adóelőlegek összege az előző évi társasági adóbevallásban kerül meghatározásra, az előző évi fizetendő adó összege alapján.

Feltöltési kötelezettség

 Feltöltési kötelezettsége annak az adózónak nincs, akinek az előző évi árbevétele nem haladta meg a 100 millió forintot.

A feltöltési kötelezettség azt jelenti, hogy december 20.-ig, a tárgyévi eredmény megbecslésével ki kell kalkulálni a társasági adó várható összegét, és meg kell fizetni az év közben fizetett előleget meghaladó részt. A feltöltés összegét a ’01-es bevalláson kell a NAV felé benyújtani, és ezzel egyidejűleg megfizetni. A késedelmes feltöltés vagy a feltöltési kötelezettség nem teljesítése súlyos mulasztási bírságot von maga után. A májusi éves adóbevalláskor az adóhatóság megvizsgálja, hogy a feltöltés összegét sikerült-e helyesen megbecsülni, és 20{adca653ce364150f36f07e9b44d21d77792386d692f38ea2f81165016a22639f} bírsággal sújtja azt az adózót, aki nem fizette meg a tényleges adókötelezettség legalább 90{adca653ce364150f36f07e9b44d21d77792386d692f38ea2f81165016a22639f}-át (érdemes tehát inkább felülbecsülni decemberben).

Hasonló feltöltési kötelezettség vonatkozik az iparűzési adó, innovációs járulék és eva adóalanyokra is, szintén december 20. határidővel. Ezért van az, hogy a könyvelők csak december 21.-től kezdenek a karácsonyra készülődni! 🙂

Társasági adó: növekedési adóhitel

A 2016-os törvénymódosítási csomaggal bevezetésre került a növekedési adóhitel kedvezmény, amelyet már a 2015-ös adóév vonatkozásában is alkalmazni lehet. Az új rendelkezés célja a növekedésben lévő vállalkozások likviditásának javítása. A „hitel” összege a tárgyévi és az előző évi adózás előtti eredmény különbsége utáni társasági adó, melyet késleltetve, a következő két évben, nyolc részletben lehet megfizetni.

A kedvezményt a vállalkozás akkor veheti igénybe, ha a tárgyévi és az előző évi adózás előtti eredmény különbsége legalább ötszöröse az előző évi adózás előtti eredménynek. További feltétel, hogy a társaság legalább három éve adóalany, nem vett részt átalakulásban, egyesülésben, szétválásban, és nem áll végelszámolás vagy felszámolás alatt.

A kedvezmény igénybevételéről és előlegéről december 20-ig, az adóelőleg-kiegészítés feltöltéssel egyidejűleg lehet nyilatkozni, majd május 31-ig a ’29-es éves társasági adóbevallásban kell megállapítani az összeget.

Keressen minket bizalommal!

AKCIÓ