Üzletben barátság?

das_konyveles_uzletben_baratsag

das_konyveles_uzletben_baratsag

A kis- és középvállalkozások besorolását illetően a 2016-os uniós szabályozás szerint vizsgálni kell nemcsak a magánszemélyek közötti rokoni kapcsolatokat, hanem az egyéb jellegű viszonyokat is.

A korábbi, 2006-ban hatályba lépett szabályozás kibővítéseként kiemelt jelentőséget kap a jogszabály értelmezése során a „közösen fellépő természetes személyek” meghatározása. A korábbi szabályok szerint, ha két különböző társaság egy magánszemély útján kapcsolódott egymáshoz, csupán akkor lehetett kapcsolódó vállalkozásnak tekinteni, ha az érintett két társaság a működését azonos, vagy egymáshoz hasonló területen végezte, esetleg felfedezhető volt köztük ilyen jellegű piaci kapcsolódás. A közösen fellépő természetes személyek fogalma alá azok a természetes személyek sorolandók, akik együttműködnek annak érdekében, hogy az érintett vállalkozások üzleti döntései felett befolyást gyakoroljanak. Az ilyen jellegű összefüggés egyértelműen kizárja, hogy ezek a vállalkozások egymástól függetlennek minősüljenek gazdasági szempontból. Arra tekintet nélkül, hogy a vállalkozásokban érintett személyek között fennáll-e bármiféle rokoni, vagy egyéb, akár szerződéses kapcsolat, a fenti besorolás szerint, közösen fellépő személyeknek kell tekinteni. Az új szabályozás során már nem csak azok a társaságok minősülnek kapcsolódó vállalkozásnak, akik egy magánszemély útján kapcsolódnak egymáshoz, hanem a fogalom kiterjed a magánszemélyek közösen fellépő csoportjára is.

Fontos meghatározni, hogy az a vállalkozás sorolható a kisvállalkozás kategóriájába, amely munkavállalóinak létszáma 50 főnél kevesebb, a nettó árbevétele, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg, továbbá fenti adatok megállapítása során a partnervállalkozásai adatait is figyelembe kell venni.

A korábbi eljárással ellentétben, valamint a társasági adó szabályai szerint, 2015-től kapcsolt vállalkozásnak minősülnek azok a társaságok, amelyek vezetői bizonyos befolyással rendelkeznek egy másik vállalkozásban, akár más piacot illetően és felfedezhető bizonyos átfedés a területek felett. A pontos besoroláshoz, valamint a határértékek megállapításához szükséges összeszámolni a saját, továbbá a partnerként kapcsolódó vállalkozások adatait.

Tehát minden olyan vállalkozásnak érdemes elvégeznie a vizsgálatot, amelynél átfedés található az ügyvezetés kapcsán. Erre azért érdemes odafigyelni, mert a kisvállalkozási kategóriára jelentős kedvezmények vonatkoznak és az ügyvezetői kapcsolódás alapján, a vállalkozás kikerülhet a kedvezményes kategóriából, illetőleg a kisvállalkozási besorolásból.

Amennyiben kérdése merült fel fentiekkel kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal!

Németh-Bojtor Imola

AKCIÓ